Vzpomínáme

doc. Ing. Karel Novotný, CSc.

1935–2017

Doc. Karel Novotný se narodil v Ostravě v roce 1935, Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze studoval v letech 1953-58 v oboru měřicí a řídicí technika. Pracoval na katedře teoretické elektrotechniky a měření a od roku 1971 působil na katedře elektromagnetického pole. Věnoval se výuce i vědecké činnosti v oblasti elektromagnetického pole. Jeho znalosti byly nejenom teoretické, ale měl ohromný cit i pro technickou realizaci. Jeho práce měly praktické uplatnění. V osmdesátých letech se začal věnovat problematice nastupující optoelektroniky. V této vědní oblasti ve spolupráci s Výzkumným ústavem sdělovací techniky A.S. Popova v oblasti integrované optiky vychovat studenty a položil základy, na kterých staví fakulta dodnes.

V letech 1991-1997 byl vedoucím katedry elektromagnetického pole i členem vědecké rady FEL. V letech 1990-1993 pracoval rovněž v akademickém senátu fakulty. Jeho zásluhou byly vytvořeny základy mnoha nových dokumentů, ze kterých vychází život fakulty.

Během svého vědecko-pedagogického působení byl doc. Novotný autorem a spoluautorem řady učebních textů z oblasti elektromagnetického pole a optických komunikací. Z nich čerpají učitelé do dnešní doby a často litujeme, že náročnost jeho přístupu se postupně ve výuce vytrácela. Za vědeckého proděkanování prof. Tysla byl jeho pracovitým a nekonfliktním asistentem na oddělení pro vědeckovýzkumnou činnost.

Pan docent Novotný se značně podílel na mezinárodních kontaktech fakulty a i v osobním životě byl internacionalistou. Po změnách po roce 1989 se snažil podpořit spolupráce s Lotyšskem, mnohokrát se podílel na kontaktu studentů. V Rize na pana docenta Novotného dodnes vzpomínají.

Není moc známé, že pan doc. Novotný patřil k našim špičkovým horolezcům. V milovaných Vysokých Tatrách již jako student nosil zásoby pro vysokohorské chaty a láska k horám mu zůstala po celý život.

Je těžké popsat život skromného člověka na jedné stránce. A není to asi správné. Určitě ne v osobnosti pana docenta Novotného. Byl pro nás mnohem víc, než lze takto vyjádřit, byl to skutečný gentleman. Byl to člověk s velkým Č, který nám, kdo jsme ho měli možnost hlouběji poznat, bude moc a moc chybět. Možná, že nejlépe uděláme, že se občas při řešení našich lidských problémů zastavíme, zamyslíme se a řekneme si, jak by to asi řešil Karel?

(2017)

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack