POZVÁNKA na přednášku

Ing. Ivo Janoušek
Technika, věda a umění
11. 12. 2012 od 16:15 hodinVážení přátelé,
FEL a Elektra Vás srdečně zvou na přednášku
Ing. Ivo Janoušek:
Technika, věda a umění
úterý 11.12. 16:15 posluchárna 309
FEL, Technická 2, Praha 6

Přednáška nabízí systémový pohled na oblasti lidské činnosti, pole kultury: techniku, vědu, humanistické obory a umění. V úvodním ` historickém přehledu od antiky po dnešek diskutuje vydělování jednotlivých disciplin, rozborem metodologie poukazuje nejen na jejich odlišnosti, ale zároveň i spojitosti; v dalším: náhledem revolučních proměn modernismu 20. století a posléze postmodernismu dokládá příbuznost probíhajících změn vědních teorií a uměleckých tendencí.

Cílem přednášky je poskytnout vědomí souvislostí, přispět ke kulturní integritě a k širšímu chápání jednoty světa.

Ing. Ivo Janoušek, CSc., FEng., vědecký pracovník, profesor konzervatoře, kritik a teoretik výtvarného umění, emeritní ředitel Národního technického muzea v Praze, je autorem 17 knih a monografií i velké řady odborných článků, přednášel předměty technické kybernetiky na Vysoké škole báňské v Ostravě, externě gnozeologii na Univerzitě Karlově v Praze, nyní přednáší na FIT ČVUT.

Srdečně Vás zve prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
předseda spolku ELEKTRA

Pozvánka ke stažení (png)

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack