POZVÁNKA
na Společenské setkání – podzimní koncert
pořádaný spolkem ELEKTRA


čtvrtek 26. listopadu 2009
od 19 hodin

Sál Martinů Lichtenštejnského paláce
Hudební fakulta AMU
Malostranské náměstí 13, PRAHA 1

Program

 • J. Mysliveček (1737 – 1781)
  Symfonie D-dur
 • W. A. Mozart (1756 – 1791)
  ÁRIE HRABĚNKY Z OPERY FIGAROVA SVATBA
 • J. Ch. Bach (1735 – 1782)
  KONCERT PRO VIOLONCELLO A ORCHESTR C-MOLL
 • Přestávka
 • F. Schubert (1797 – 1828)
  SYMFONIE D-DUR Č. 1
 • L. W. Beethoven (1770 – 1827)
  PŘEDEHRA EGMONT

Sólisté

Lucie Silkenová – zpěv (soprán)
Kryštof Lecián – violoncello

Hraje

Symfonický orchestr ČVUT – dirigují Jan Štros a Lukáš Kovařík

Vstupné

Vstupenky 50 Kč na osobu v prodeji u vstupu na koncert.
Členská legitimace je vstupenkou pro 2 osoby zdarma (předpokladem je placení členských příspěvků).

doc. Ing. Boris Šimák, CSc.
předseda spolku ELEKTRA

Vyřizuje: doc. Ing. T. Šimek, CSc., tel.: 224 357 415, e-mail: simek@fel.cvut.cz

Pozvánka ke stažení (pdf)

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack