POZVÁNKA
na Společenské setkání – jarní koncert
pořádaný spolkem ELEKTRA


 

Středa 25. března 2009
od 19 hodin

Sál Martinů Lichtenštejnského paláce
Hudební fakulta AMU
Malostranské náměstí 13, PRAHA 1

Program

 • J. Mysliveček (1737 – 1781)
  Symfonie D-dur
  Allegro spiritoso – Allegretto – Presto
 • A. Dvořák (1841 – 1904)
  Z Cikánských melodií op. 55 (orchestrální úprava J. Berkovec*)
  č. 1 – Má píseň zas
  č. 4 – Když mne stará matka
  č. 7 – Dejte klec jestřábu
 • G. Fauré (1845 – 1924)
  Elegie pro violoncello a orchestr
 • Přestávka
 • A. Ch. Adam (1803 – 1856)
  Bravurní variace pro koloraturní soprán, flétnu a orchestr
 • J. Haydn ** (1732 – 1809)
  Symfonie č. 101 D-dur „Hodiny“
  Adagio
  Presto – Andante – Menuet – Finale Vivace

Sólisté

Ilona Šatylovová a Naďa Chrobáková – zpěv
Daniela Vakaráčová – flétna
Adam Schröfel – violoncello

Hraje

Symfonický orchestr ČVUT*** – řídí Ivo Kraupner

Vstupné

Vstupenky 50 Kč na osobu v prodeji u vstupu na koncert.
Členská legitimace je vstupenkou pro 2 osoby zdarma (předpokladem je placení členských příspěvků).

*Dr. J. Berkovec (1922 – 2008)
Podporoval orchestr ČVUT téměř po celou dobu jeho trvání. Byl pro něj nejen skladatelem, upravovatelem hudby 17. – 18. století, ale i rádcem.

**Josef Haydn
V letošním roce si připomínáme 200 let od jeho úmrtí.

***Orchestr ČVUT
Oslaví letos v červnu 30 let od svého založení.

 

Vyřizuje: doc. Ing. T. Šimek, CSc., tel.: 224 357 415, e-mail: simek@fel.cvut.cz

Pozvánka ke stažení (pdf)


doc. Ing. Boris Šimák, CSc.
předseda spolku ELEKTRA

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack