POZVÁNKA
na Společenské setkání – podzimní koncert
pořádaný Spolkem ELEKTRASál Martinů Lichtenštejnského paláce
Hudební fakulta AMU
Malostranské náměstí 13, PRAHA 1
čtvrtek 27. listopadu 2008
19.00 hodin

 

Program

 • Franz Schubert
  1. VĚTA Z V. SYMFONIE B- DUR
  Allegro
 • G. Verdi
  ARIE EBOLI Z OPERY DON CARLOS
 • W. A. Mozart
  KONCERT D-DUR PRO FLÉTNU A ORCHESTR
  Allegro aperto. Andante ma non troppo – Allegro
 • P ř e s t á v k a
 • P. I. Čajkovskij
  ANDANTE CANTABILE ZE SMYČ. KVARTETU D-DUR v úpravě pro sólové violoncello a smyčcový orchestr
 • V. Bellini
  ARIE NORMY ZE STEJNOJMENNÉ OPERY
 • F. V. Míča
  SYMFONIE D-DUR
  Allegro – Andante – Fug

Sólisté :

Daniela Vakaráčová - flétna
Adam Schröfel - violoncello
Lenka Švehlíková (alt) a Lucie Silkenová (soprán) - zpěv

Hraje :

Komorní orchestr ČVUT řídí střídavě Jan Štros a Ivo Kraupner

Vstupné

Vstupenky 50 Kč na osobu v prodeji u vstupu na koncert.
Členská legitimace je vstupenkou pro 2 osoby zdarma.


doc. Ing. Boris Šimák, CSc.
předseda Spolku ELEKTRA

Vyřizuje: doc. Ing. T. Šimek - tel.: 224 357 415, 608 532 955
mail: simek@fel.cvut.cz

 

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack