POZVÁNKA
na Společenské setkání – jarní koncert
pořádaný Spolkem ELEKTRASál Martinů Lichtenštejnského paláce
hudební fakulta AMU
Malostranské náměstí 13, PRAHA 1
pondělí 25. února 2008
19.00 hodin

 

Program

 • Antonín Fils SYMFONIE D-dur (1730 – 1760)
  Allegro, Andante, Menuetto, Allegro
 • F. V. Kramář-Krommer (1759 – 1831)
  KONCERT PRO HOBOJ A ORCHESTR II. a I. věta – Adagio a Allegro
 • J. Massenet (1842 – 1912)
  HOUSLOVÉ SÓLO Z OPERY THAIS
 • W. A. Mozart (1756 – 1791)
  II. a III. věta z MALÉ NOČNÍ HUDBY
 • P ř e s t á v k a
 • J. Berkovec (1922)
  HUDBA Z BONREPOSKÉ KNÍŽKY – 3. části
 • V. Bellini (1801 – 1835)
  ARIE Z OPERY NORMA
 • A. Dvořák
  MORAVSKÉ DVOJZPĚVY: Zajatá a Vyleť ptáčku (orchestrální úprava J. Berkovec)
 • D. F. E. Auber (1782 – 1871)
  PŘEDEHRA K OPEŘE NĚMÁ Z PORTICI

Sólisté:

Eva Doležalová – hoboj, Markéta Janoušková – housle, Jana Harvánková a Lucie Silkenová – zpěv

Hraje:

Komorní orchestr ČVUT řídí Jan Štros

Vstupné

Vstupenky 50 Kč na osobu v prodeji u vstupu na koncert.

Členská legitimace je vstupenkou pro 2 osoby zdarma.


doc. Ing. Boris Šimák, CSc.
předseda Spolku ELEKTRA

Vyřizuje: T. Šimek, K13135, tel.: 224 357 415, e-mail: simek@fel.cvut.cz

 

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack