Studentská anketa za zimní semestr 2020/2021 otevřena

Vstup do ankety

Zimní semestr 2020/2021 proběhl ve stínu pandemie COVID19. Výuka z největší části musela proběhnout distančně. O to cennější jsou názory studentů na průběh a organizaci výuky. Proto je součástí této ankety i otázka na distanční výuku, aby vedení fakulty, v případě, že i letní semestr bude probíhat opět distančně, mohlo učinit příslušná opatření ke zlepšení kvality výuky.

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace ankety. Vyplnění ankety je zcela anonymní, studenti ale mají možnost odkrýt svou anonymitu.

I v tomto semestru budou vylosováni 3 studenti/studentky, za vyplnění ankety do 12. února získají cenu v hodnotě 7000 Kč na elektroniku (los = vyplněný anketní lístek) (výherci z minulého běhu ankety)

Termíny ankety  
12. února.2021 slosování ankety a přepnutí do zapsaných předmětů
21. února 2021 uzavření ankety
15. března 2021 vyvěšení ankety i s vyjádřením učitelů

Vyhodnocení výsledků ankety s vyjádřením vedoucích kateder, garantů a děkana FEL bude zveřejněno do zahájení předběžných zápisů do letního semestru 2020/2021.

5. 1. 2021

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Význam ankety

Hodnocení výuky je důležitou zpětnou vazbou na všech vysokých školách (VŠ), proto Zákon o VŠ ukládá VŠ provádět pravidelné hodnocení činnosti VŠ a zveřejňovat jeho výsledky. Vnitřním smyslem ankety je získání zpětné vazby pro vyučující a vedení fakulty.Výsledky studentské ankety se velice zodpovědně zabývají vedoucí kateder, garanti studijních programů a děkan fakulty.

Výsledky ankety za minulý letní semestr 2019/2020

Úplná informace o anketě hodnocení výuky