Učitelé ocenění děkanem za vynikající pedagogický výkon v letním semestru 2019/2020

Děkan tradičně ocenil pedagogy za vynikající pedagogické výsledky na základě doporučení jím zřízené komise. Komise vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, z návrhů vedoucích kateder, přihlédla i k faktorům, jako je kvalita studijních materiálů a náročnost pedagoga. Při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni ve stejné kategorii.

Na výuce se velice úspěšně podílejí i absolventi bakalářského studia. Proto jsme v letošním ocenění zavedli speciální kategorii “vyučující student/ka".

Cena děkana byla udělena

 • v kategorii přednášející

  Ing. Karel Künzel, CSc.
  katedra elektrotechnologie
 • v kategorii cvičící

  Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D.
  katedra měření
  Ing. Jiří Šebek
  katedra počítačů
 • za celoživotní přínos k výuce na FEL

  doc. Ing. Petr Kašpar, CSc.
  katedra měření
  prof. Ing. František Vejražka, CSc.
  katedra radioelektroniky
 • v kategorii autora studijních materiálů

  doc. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.
  katedra počítačů
 • v kategorii vyučující - studentka magisterského programu

  Bc. Jana Vaněčková
  katedra teorie obvodů

Součástí ocenění jmenovaných pedagogů je i finanční odměna. Slavnostní vyhlášení cen děkana proběhne při nejbližší možné příležitosti.

prof. Petr Páta, děkan

Složení komise:
prof. J. Matas, proděkan
doc. Dr. Ing. Jan Kyncl, senátor AS FEL, učitel
Ing. Jiří Svatoň, senátor AS FEL, student
doc. J. Jakovenko, proděkan
doc. I. Jelínek, proděkan