Výsledky slosování studentské ankety za letní semestr 2019/2020

Dne 11. září 2020 proběhlo slosování 3056 anketních lístků za zimní semestr pro uzavřené předměty (stav vyplnění ankety je již 25 %). Vylosování provedl prof. O. Jiříček, předseda Akademického senátu, ceny do ankety vložil děkan fakulty prof. P. Páta. Cenou v losování je příspěvek na elektroniku v ceně 7000 Kč. Vylosování budou informováni e-mailem k převzetí ceny, předání bude uskutečněno po předchozí e-mailové dohodě.

Vylosovaní byli:

Jméno Studijní program a obor  
Komínek Martin Otevřená informatika - Software 2018,
bakalářské studium 3. ročník
Řepa Martin Otevřená informatika - Kybernetická bezpečnost 2018,
magisterské studium 2. ročník
Schreierová Magdalena Lékařská elektronika a bioinformatika,
magisterské studium 2. ročník

BLAHOPŘEJEME!!!!!

Studentská anketa pokračuje nyní v módu "i pro zapsané předměty" (nejen tedy pro předměty ukončené) až do pátku 20. září 2020, kde dostávají možnost vyjádřit se studenti i v předmětech, které neuzavřeli.

Dne 11. září proběhne ještě jedno losování o dvě ceny.

V Praze 13. 9. 2020

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan