Vzpomínáme

prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.

12. 5. 1935 – 6. 10. 2017

Téměř celá profesní kariéra prof. Ing. Gustava Tomka, DrSc. je spjata s působením v roli vysokoškolského pedagoga, jako VŠ pedagog působil více jak 50 let.

Profesor Tomek zahájil svoji profesní kariéru po absolvování VŠ v roce 1958 v TESLA, n.p. Praha-Hloubětín. Mezi lety 1964-1967 působil jako vedoucí pracovník automatizace řízení GŘ TESLA Praha. Poté působil 12 let jako pedagog na Vysoké škole ekonomické v Praze, na katedře ekonomiky podniku a katedře organizace a řízení výroby. Od roku 1979 do roku 1990 působil jako samostatný vědecký pracovník a náměstek ředitele Oblastního výpočetního centra VŠ při ČVUT v Praze.

Na ČVUT FEL působil od roku 1980 nejdříve jako externí učitel, od roku 1990 pak jako kmenový vyučující na katedře ekonomiky a řízení energetiky – předchůdkyni nynější katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Vedoucím katedry byl v letech 1994-2006.

V roce 1972 se habilitoval na VŠE Praha, profesorem pro obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky byl jmenován v roce 1996.

Ve výuce i ve výzkumu se zaměřoval na Marketing, Marketingové strategie a na problematiku Řízení výroby. Profesor Tomek byl nejen pedagogem, na kterého budou vzpomínat generace absolventů, do posledních okamžiků byl i velice aktivním odborníkem sledujícím aktuální trendy a výzvy spjaté např. s nástupem Průmyslu 4.0. Prof. Tomek byl úspěšným řešitelem řady výzkumných projektů a grantů. Jeho publikační činnost je velmi rozsáhlá a obsahuje mj. řadu knižních monografií, které slouží jako základní studijní materiály pro studenty VŠ. Současně byl i úspěšným školitelem doktorandů na ČVUT FEL, působil jako člen vědeckých rad Hospodářské fakulty TU Liberec, Ekonomické fakulty ZČU Plzeň, byl členem akademické rady Vysoké školy ŠkodaAuto, a.s.

Profesor Tomek byl uznávaným odborníkem, působil na významných pozicích v odborných společnostech. V roce 1980 byl zakládajícím členem International Society for Inventory Research, dále byl spoluzakladatelem Českého institutu pro marketing (1992). Jeho jméno je rovněž úzce spjato se založením a fungováním České marketingové společnosti, kde do posledních okamžiků působil jako viceprezident  a předseda komise pro marketéra roku.

Profesor Tomek byl nejen pedagogem a výzkumníkem, ale především byl vzácným člověkem s nesmírným profesním i všeobecným rozhledem. Byl vždy ochotným přispět radou, pomocí, svojí energií a entuziasmem sloužil jako vzor i ostatním kolegům.

Za katedru ekonomiky, manažerství a humanitních věd ČVUT FEL
prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

(2017)

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack