Vzpomínáme

Ing. Miroslav Rychtera, DrSc.

Vážení přátelé,

rád bych s Vámi vzpomenul na významného odborníka a pedagoga, který byl mým učitelem na Katedře elektrotechnologie FEL v roce 1965. Stého výročí jeho narození vzpomínáme letos.

Pan Ing.Miroslav Rychtera, DrSc, se narodil 21.srpna v roce 1918. Vystudoval Elektrotechnické inženýrství na ČVUT v Praze. Patřil ke generaci studentů, postižených zavřením českých vysokých škol ze strany fašistických okupantů. Své studium zahájil před válkou a dokončil až po válce.

Uplatnění našel v elektrotechnickém a klimatotechnologickém výzkumu. Celý svůj aktivní život se věnoval vědeckému zkoumání životnosti a spolehlivosti elektrotechnických materiálů a výrobků. Jeho nejbližšími spolupracovníky byli Ing. Bernarda Bartáková, CSc a RNDr Roman Blahník, CSc.

Pan Ing. Rychtera DrSc byl také vysokoškolským pedagogem, přednášel na Katedře elektrotechnologie FEL ČVUT. Svůj obor rozvíjel i na půdě Československé akademie věd. Vychoval řadu vědeckých aspirantů, ke kterým mám tu čest se počítat. Vydal řadu knih a publikací, které byly přeloženy do mnoha jazyků.

Na mezinárodní úrovni vybudoval v Číně klimatotechnologickou stanici. Možná funguje dodnes. Na základě svých zkušeností napsal se svojí spolupracovnicí Ing. Bernardou Bartákovou, CSc knihu Tropikalizace elektrotechnických zařízení, která je vyhledávaným zdrojem informací dodnes. Navštívil řadu dalších zemí světa, především v tropech a subtropech a všude byl přijímán a respektován jako významný český vědec a odborník.

Věřím, že i mezi Vámi je řada těch, kteří na něj rádi vzpomínají.

Ing. Josef Schorm, CSc.

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack