Vzpomínáme

doc. Ing. Josef Janoušek, CSc.

Docent Janoušek se prakticky celou profesní kariéru věnoval problematice elektrických strojů. Začínal jako výpočtář asynchronních motorů v koncernu ČKD, závod Elektrotechnika a postupně se vypracoval do funkce hlavního inženýra v oddělení asynchronních motorů. Z jeho konstrukční kanceláře vzešlo několik řad asynchronních motorů velkých výkonů, které ve své době slavily úspěchy nejen doma, ale hlavně v zahraničí jako pohonné jednotky ve velkých technologických celcích. Jeho odborná zdatnost, komplexní znalost problematiky elektrických strojů, pracovitost a houževnatost, to vše jej dovedlo až do funkce hlavního inženýra výroby transformátorů velkých výkonů ČKD.

Jako absolvent Elektrotechnické fakulty Čvut v Praze  na svojí Alma Mater pracoval na svém dalším odborném růstu. Získal titul CSc. a habilitoval se jako docent v oboru elektrické stroje, přístroje a pohony. Byl pro fakultu a katedru přínosem mimo jiné tím, že se podílel na částečný úvazek na výuce elektrických strojů a přivedl mnoho diplomantů k inženýrskému titulu. Řada z nich se vypracovala k vedoucím funkcím v průmyslové i akademické sféře.

Nesmírné pracovní nasazení jeho organismus natolik poznamenalo, že v polovině 80. let minulého století jeho srdce zátěž téměř nevydrželo. Prodělal několik operací a bojoval s vlastním tělem. Nebyl by to však on, aby bez boje podlehl. Po nutné rekonvalescenci dále pracoval, tentokrát už na plný úvazek jako docent na katedře elektrických strojů, přístrojů a pohonů. 

V roce 1990 jako přední odborník, specialista, přes svůj handicap se vší odpovědností převzal funkci prvního vedoucího katedry v době, která následovala po pádu starého režimu.

Byl to právě on, kdo vtiskl katedře a jejímu celkovému pracovnímu a společenskému charakteru zcela nový, lidský rozměr. Po předání funkce i nadále pokračoval v činorodé práci na katedře na poli pedagogickém i vědeckém. Jedním z projektů, jehož řešitelský kolektiv vedl, byl návrh zařízení pro průzkum a dobývání surovin z mořského dna ve velkých hloubkách. Významnou měrou se podílel jak na spolupráci jak s průmyslovými podniky, tak s ostatními technickými univerzitami a organizacemi doma, na Slovensku i v zahraničí, bez velkého přehánění lze říci, že do posledního dechu.

Spolupracovníci i studenti si doc. Janouška vždy vážili nejen pro jeho vědomosti, ale i pro jeho lidský přístup, pracovitost a skromnost. Fakulta i odborná veřejnost v něm ztrácí významného odborníka a spravedlivého pedagoga, všichni jeho spolupracovníci spolehlivého přítele a dobrého kultivovaného člověka.

Čest jeho památce

prof. Ing. Jiří Lettl, CSc.
vedoucí katedry elektrických pohonů a trakce

(2015)

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack