Vzpomínáme

doc. Ing. Karel Draxler, CSc.

(6. 10. 1940 – 30. 1. 2023)

 Karel Draxler se narodil 6. října 1940 v Jindřichově Hradci do stavařské rodiny, jako nejmladší ze tří dětí. Na rozdíl od jeho bratra ho od mládí zajímala radioelektronika, proto po studiích na jedenáctileté střední škole v Jindřichově Hradci, která ukončil maturitou v roce 1957, zahájil studia na ČVUT v Praze, fakultě elektrotechnické. V roce 1962 ukončil pět a půl leté studium ve specializaci „Radiotechnika“ a obhájil diplomovou práci na téma „Násobiče FM“. V roce 1974 mu byla udělena hodnost kandidáta technických věd v oboru „Měřicí technika“, v roce 1986 a následně v roce 1999 byl jmenován docentem ve stejném oboru. Během svého působení na elektrofakultě získal několik čestných uznání a cen rektora. Dále se přímo zasadil o vznik specializace zabývající se leteckými přístrojovými systémy na katedře měření, byl autorem velkého množství publikací ve sbornících mezinárodních konferencí a časopisů, autorem několika skript. Docent Draxler byl výborným kolegou, který se snažil svým mladším vrstevníkům předat vše, co mohl. Byl velmi trpělivý, přátelský a vstřícný, čímž si získal velkou oblibu především u studentů, kteří na něj v dobrém vzpomínali i dlouhá léta po ukončení studií. Od roku 2021 působil na katedře měření jako emeritní docent.

Karel Draxler se svými kolegy vyvinul řadu unikátních přístrojů, jako přesný fluxmetr, stejnosměrný a střídavý komparátor elektrických proudů. Byli spolu se svou žačkou a pozdější kolegyní v ČMI R. Styblíkovou první, kdo publikovali nadějné výsledky použití nanokrystalického materiálu pro jádro proudového transformátoru. To bylo na konferenci EMMA v roce 1995; nyní se tyto materiály používají pro proudové transformátory běžně.

Od konce sedmdesátých let byl také zaměstnancem Československého metrologického institutu, v roce 1993 stál u zrodu Českého národního metrologického institutu (současný ČMI), kde pracoval až do současnosti jako metrolog v oblasti měřicích transformátorů vysokého napětí a velkých proudů.

Karel Draxler byl velmi aktivním sportovcem, v mládí se věnoval atletice, hokeji a veslování, v pozdějším věku měl rád plavání a tenis, procestoval mnoho světových zemí, ale vždy se velmi rád vracel do rodného Jindřichova Hradce. Karel byl skvělým kolegou a kamarádem, který se snažil vždy pomáhat a radit, jak nejlépe dovedl. Zůstalo nám po něm i několik nesmrtelných sloganů; snad nejznámější byl určen těm, kteří měli zpoždění se svou diplomovou, dizertační nebo habilitační prací: „Denně alespoň jednu stránku“.

 

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack