Vzpomínáme

doc. Ing. Božena Coufalová, CSc.

Dne 16. září 2009 zemřela náhle ve věku 77 let doc. Ing. Božena Coufalová, CSc.

Docentka Coufalová absolvovala Fakultu elektrotechnickou ČVUT v roce 1956 v oboru Vysoká frekvence, specializace Radiová lokace. Svou profesní dráhu začala ve Vývojovém závodu pro speciální radiotechniku v Tesle Hloubětín, poté několik let působila jako středoškolská profesorka na Střední průmyslové škole spojové techniky.

Od roku 1963 byla odbornou asistentkou, později docentkou na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Nejprve působila na katedře teoretické elektrotechniky, poté až do odchodu do důchodu na katedře elektromagnetického pole. Měla bohaté pedagogické zkušenosti. Přednášela Teorii elektromagnetického pole I a II, Biologické účinky elektromagnetických polí, byla spoluautorkou učebních textů.

Externě spolupracovala se Západočeskou univerzitou v Plzni, Technickou univerzitou v Liberci a také s Institutem hygieny a epidemiologie.

Docentka Coufalová se rovněž zabývala inženýrskou pedagogikou, byla členkou IGIP - Internationale Gesselschaft für Ingenier Pädagogik. Organizovala řadu odborných seminářů a konferencí. Její dlouholetá a záslužná činnost byla oceněna v roce 1993 zlatou Medailí Českého vysokého učení technického.

Docentka Coufalová se významně zasloužila o Spolek absolventů a přátel fakulty ELEKTRA. Byla jeho duší od samého založení až do svého náhlého odchodu. Těžko si dovedeme představit každoročně pořádaná tradiční Setkání absolventů bez její účasti. Bude nám chybět i na pořádaných koncertech.

Spolek ELEKTRA ztrácí v docentce Coufalové skromného a pracovitého člověka. Člověka, na kterého budou dlouho v dobrém vzpomínat kolegové, tisíce absolventů její Alma Mater i studenti dalších vysokých škol.

(2009)

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack