Publikace

Publikace Almanach absolventů FEL ČVUT z let 1918 - 2001 je zdarma k dispozici na sekretariátu děkana (místnost A4-104c, Technická 2, Praha 6).

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack