Členské příspěvky

Možnosti úhrady příspěvku 100 Kč

  • převodním příkazem na účet České spořitelny-pobočka Praha 6
    • číslo účtu: 162791319/0800
    • variabilní symbol není třeba uvádět
    • do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení bez háčků a čárek.

tajemník Spolku ELEKTRA

Za obsah odpovídá: Ing. Zdeněk Mack