Učitelé ocenění děkanem za vynikající pedagogický výkon v zimním semestru 2022/2023

Děkan tradičně ocenil pedagogy za vynikající pedagogické výsledky na základě doporučení jím zřízené komise. Komise vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, z návrhů vedoucích kateder, přihlédla i k faktorům, jako je kvalita studijních materiálů a náročnost pedagoga. Při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni ve stejné kategorii.

Cena děkana byla udělena

 • v kategorii přednášející

  prof. Ing. Pavel Sovka, CSc.
  katedra teorie obvodů
  Mgr. Václav Bartuška
  externí spolupracovník katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • v kategorii cvičící

  Ing. Vojtěch Munzar
  katedra fyziky
 • za dlouhodobé vynikající pedagogické působení na FEL

  prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.
  katedra mikroelektroniky
  doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.
  katedra matematiky
 • v kategorii autora studijních materiálů

  doc. Ing. Ivan Kudláček, CSc.
  katedra elektrotechnologie
 • vyučující - student magisterského programu

  Bc. Matouš Pikous
  2. ročník magisterského studia Kybernetika a robotika

Součástí ocenění jmenovaných pedagogů je i finanční odměna.

14. 4. 2023

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D, děkan

Složení komise:
Ing. Karel Künzel, CSc., učitel, držitel ocenění za mimořádný pedagogický výkon
Ing. Jiří Kubík, postgraduální student, člen akademického senátu FEL
prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan
prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D., proděkan
doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka