Učitelé ocenění děkanem za vynikající pedagogický výkon v zimním semestru 2019/2020

Děkan tradičně ocenil pedagogy za vynikající pedagogické výsledky na základě doporučení jím zřízené komise. Komise vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, z návrhů vedoucích kateder, přihlédla i k faktorům, jako je kvalita studijních materiálů a náročnost pedagoga. Při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni ve stejné kategorii.

Součástí ocenění jmenovaných pedagogů je i finanční odměna.

Cena děkana byla udělena

 • v kategorii přednášející

  RNDr. Marko Genyk-Berezovskyj
  katedra kybernetiky
 • v kategorii cvičící

  Ing. Michal Lucki, Ph.D.
  katedra telekomunikační techniky
  Bc. Petr Ryšavý, MSc.
  katedra počítačů
 • v kategorii humanitní/ekonomické/jazykové předměty

  PhDr. Alice Lukešová
  katedra jazyků
 • za celoživotní přínos k výuce na FEL

  doc. Ing. Helena Fialová, CSc.
  katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • v kategorii autora studijních materiálů

  prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
  katedra fyziky

Slavnostní vyhlášení cen děkana proběhne při příležitosti promocí, tedy v srpnu 2020 v Betlémské kapli.

prof. Petr Páta, děkan

Složení komise:
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D., senátor AS FEL, učitel
Bc. Jindřiška Deckerová, senátorka AS FEL, student
doc. J. Jakovenko, proděkan
doc. I. Jelínek, proděkan
prof. J. Matas, proděkan