Učitelé ocenění děkanem za vynikající pedagogický výkon v zimním semestru 2017/2018

Děkan tradičně ocenil pedagogy za vynikající pedagogické výsledky. Děkan fakulty ustanovil komisi, která navrhla učitele k ocenění. Komise vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, návrhům vedoucích kateder, přihlédla i k faktorům jako je kvalita studijních materiálů a náročnosti pedagoga. Při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni ve stejné kategorii.

Součástí ocenění jmenovaných pedagogů je i finanční odměna.

Cena děkana byla udělena

 • v kategorii přednášející:

  doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.
  katedra řídicí techniky
 • v kategorii cvičící:

  Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
  katedra mikroelektroniky
  RNDr. Aleš Němeček
  katedra matematiky
 • za celoživotní přínos k výuce na FEL

  prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.
  katedra elektromagnetického pole

Slavnostní vyhlášení cen děkana proběhne u příležitosti promocí našich absolventů v srpnu 2018 v Betlémské kapli.

prof. Pavel Ripka, děkan

Složení komise:
doc. J. Jakovenko, proděkan
doc. I. Jelínek, proděkan
prof. O. Jiříček, senátor AS FEL, učitel
prof. J. Matas, proděkan
Ing. J. Svatoň, senátor AS FEL, student