Studentská anketa za letní semestr 2022/2023 otevřena

Vstup do ankety

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace ankety. Vyplnění ankety je zcela anonymní, studenti ale mají možnost odkrýt svou anonymitu.

Studentská anketa bude otevřena námětům studentů po celou dobu zkouškového období včetně letních prázdnin. Anketa je určena i pro naše absolventy.

Význam ankety

Základním smyslem ankety je poskytnout vyučujícím a vedení fakulty zpětnou vazbu, která napomůže zlepšení kvality výuky a prostředí na fakultě. Výsledky studentské ankety se velice zodpovědně zabývají vedoucí kateder, garanti studijních programů a děkan fakulty.

Kromě toho, že se studentky a studenti vyjadřují k předmětům, které si zapsali, mají možnost se vyjádřit také k životu na fakultě a univerzitě a organizaci výuky v rámci tří anketních otázek:

  • Které služby fakulty oceňujete a které naopak od fakulty postrádáte?
  • Jak hodnotíte organizaci zahraničních studijních výjezdů v rámci Erasmus+ a výjezdů mimo Evropu?
  • S jakými problémy se setkáváte při ubytování na kolejích ČVUT? (Sdělené podněty budou adresně předány zástupcům FEL v Akademickém senátu ČVUT a řediteli SUZ k vyjádření).

Slosování ankety

Také v tomto semestru budou z účastníků ankety vylosováni 3 výherci, kteří získají cenu v hodnotě 7000 Kč na elektroniku dle vlastního výběru. Za každý anketní lístek vyplněný do 3. září 2023 přitom získává student/studentka do slosování jeden los. Každý účastník slosování může získat jen jednu výhru (výherci z minulého běhu ankety).

Výsledky ankety za zimní semestr 2022/2023

 

25. 5. 2023

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., správce ankety

Termíny ankety
25. května 2023 otevření ankety pro úspěšně ukončené předměty
4. září 2023 slosování ankety a přepnutí pro jen zapsané předměty
12. září 2023 uzavření ankety