Mimořádný termín (2. kolo) přijímacího řízení do magisterských studijních programů pro studium v akademickém roce 2022/2023

Děkan v souladu s Podmínkami pro přijetí do magisterských programů pro akademický rok 2022/2023 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v magisterských programech:

Termín zahájení přijímání přihlášek 23. 5. 2022
Termín ukončení přijímání přihlášek (poslední možnost přihlášku vyplnit, zaplatit a doručit případné dokumenty týkající se prominutí přijímací zkoušky) 19. 8. 2022
Termín přijímací zkoušky do magisterského studia 29. 8. - 1. 9. 2022
Termín zápisu do studia 1. ročníku MS 8. 9. 2022

Průběh přijímacího řízení je určen Směrnicí děkana (mimo terminy přijímacího řízení z odstavce VII., v tomto mimořádném termínu přijímacího řízení platí výše uvedená data).

Detailní informace k přijímací zkoušce najdete ve Směrnici děkana.

V Praze 23. 5. 2022

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan

Poznámky