Studentská anketa za zimní semestr 2021/2022 otevřena

Vstup do ankety

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace ankety. Vyplnění ankety je zcela anonymní, studenti ale mají možnost odkrýt svou anonymitu.

Také v tomto semestru budou z účastníků ankety vylosováni 3 výherci, kteří získají cenu v hodnotě 7000 Kč na elektroniku dle vlastního výběru. Za každý anketní lístek vyplněný do 12. února 2022 přitom získává student/studentka do slosování jeden los. Každý účastník slosování může získat jen jednu výhru (výherci z minulého běhu ankety).

Význam ankety

Základním smyslem ankety je poskytnout vyučujícím a vedení fakulty zpětnou vazbu, která napomůže zlepšení kvality výuky a prostředí na fakultě. Výsledky studentské ankety se velice zodpovědně zabývají vedoucí kateder, garanti studijních programů a děkan fakulty.

Termíny ankety  
5. ledna 2022otevření ankety pro úspěšně ukončené předměty
13. února 2022slosování ankety a přepnutí do zapsaných předmětů
20. února 2022uzavření ankety
14. března 2022vyvěšení ankety i s vyjádřením učitelů
9. dubna. 2022zveřejnění vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana, před zahájením předběžných zápisů do zimního semestru 2022/2023

Novinka!

V letošní studentské anketě budou mít čerství absolventi bakalářského i magisterského studia možnost se vyjádřit ještě i dva týdny po složení Státní závěrečné zkoušky.

5. 1. 2022

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., správce ankety

Výsledky ankety za minulý letní semestr 2020/2021