Výsledky slosování studentské ankety za letní semestr 2020/2021

Dne 31. srpna 2021 proběhlo slosování 4511 anketních lístků za zimní semestr pro uzavřené předměty (stav vyplnění ankety je již 34 %). Vylosování provedl prof. O. Jiříček, předseda Akademického senátu, ceny do ankety vložil děkan fakulty prof. P. Páta. Cenou v losování je příspěvek na elektroniku v ceně 7000 Kč. Vylosování budou informováni e-mailem k převzetí ceny, předání bude uskutečněno po předchozí e-mailové dohodě.

Vylosováni byli:

Jméno Studijní program a obor  
Hužvár Matěj Elektronika a komunikace - Audiovizuální technika a zpracování signálů,
magisterské studium 2. ročník
Stoklasová Jitka Otevřená informatika - Softwarové inženýrství,
magisterské studium 2. ročník
Nejedlá Eliška Lékařská elektronika a bioinformatika,
bakalářské studium 2. ročník

BLAHOPŘEJEME!!!!!

Studentská anketa pokračuje nyní v módu "i pro zapsané předměty" (nejen tedy pro předměty ukončené) až do úterý 7. září 2021, kde dostávají možnost vyjádřit se studenti i v předmětech, které neuzavřeli.

V Praze 1. 9. 2021

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan