Učitelé ocenění děkanem za vynikající pedagogický výkon v letním semestru 2020/2021

Děkan tradičně ocenil pedagogy za vynikající pedagogické výsledky na základě doporučení jím zřízené komise. Komise vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, z návrhů vedoucích kateder, přihlédla i k faktorům, jako je kvalita studijních materiálů a náročnost pedagoga. Při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni ve stejné kategorii.

Cena děkana byla udělena

 • v kategorii přednášející

  Ing. Fliegel Karel, Ph.D.
  katedra radioelektroniky
  prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
  katedra kybernetiky
 • v kategorii cvičící

  Mgr. Josef Dvořák, Ph.D.
  katedra matematiky
  Mgr. Jitka Pinková
  katedra jazyků
 • za celoživotní přínos k výuce na FEL

  prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
  katedra fyziky
 • v kategorii autora studijních materiálů

  doc. Dr. Ing. Michal Bednařík
  katedra fyziky
  Ing. Karel Ulovec, Ph.D.
  katedra radioelektroniky

Součástí ocenění jmenovaných pedagogů je i finanční odměna. Slavnostní vyhlášení proběhne v nejbližším termínu promocí.

25. 11. 2021

prof. Petr Páta, děkan

Složení komise:
prof. J. Matas, proděkan
Ing. P. Hrzina, Ph.D. (AS FEL)
Bc. J. Deckerová (AS FEL)
doc. J. Jakovenko, proděkan
doc. V. Sobotíková, proděkanka