Učitelé ocenění děkanem za vynikající pedagogický výkon v zimním semestru 2021/2022

Děkan tradičně ocenil pedagogy za vynikající pedagogické výsledky na základě doporučení jím zřízené komise. Komise vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, z návrhů vedoucích kateder, přihlédla i k faktorům, jako je kvalita studijních materiálů a náročnost pedagoga. Při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni ve stejné kategorii.

Cena děkana byla udělena

 • v kategorii přednášející

  RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
  katedra kybernetiky
 • v kategorii cvičící

  Ing. Jakub Svatoš, Ph.D.
  katedra měření
  Jonathan Daly, M.M.
  katedra jazyků
 • za celoživotní přínos k výuce na FEL

  doc. RNDr. Jaroslav Tišer, CSc.
  katedra matematiky

Součástí ocenění jmenovaných pedagogů je i finanční odměna.

13. 4. 2022

prof. Petr Páta, děkan

Složení komise:
doc. J. Hospodka, učitel, držitel ocenění za vynikající pedagogický výkon
doc. Z. Hurák, učitel, držitel ocenění za vynikající pedagogický výkon
doc. J. Jakovenko, proděkan
prof. J. Matas, proděkan
doc. V. Sobotíková, proděkanka