Studentská anketa za letní semestr 2021/2022 otevřena

Vstup do ankety

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace ankety. Vyplnění ankety je zcela anonymní, studenti ale mají možnost odkrýt svou anonymitu.

Studentská anketa bude otevřena námětům studentů po celou dobu zkouškového období včetně letních prázdnin. Anketa je určena i pro naše absolventy.

Také v tomto semestru budou z účastníků ankety vylosováni 3 výherci, kteří získají cenu v hodnotě 7000 Kč na elektroniku dle vlastního výběru. Za každý anketní lístek vyplněný do 5. září 2022 přitom získává student/studentka do slosování jeden los. Každý účastník slosování může získat jen jednu výhru (výherci z minulého běhu ankety).

Význam ankety

Základním smyslem ankety je poskytnout vyučujícím a vedení fakulty zpětnou vazbu, která napomůže zlepšení kvality výuky a prostředí na fakultě. Výsledky studentské ankety se velice zodpovědně zabývají vedoucí kateder, garanti studijních programů a děkan fakulty.

Termíny ankety
19. května 2022 otevření ankety pro úspěšně ukončené předměty
5. září 2022 slosování ankety a přepnutí do zapsaných předmětů
13. září 2022 uzavření ankety

 

19. 5. 2022

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka
doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan

Ivan Jelínek, správce ankety

Výsledky ankety za minulý zimní semestr 2021/2022