Výsledky slosování studentské ankety za zimní semestr 2021/2022

Dne 13. února 2022 proběhlo slosování 5741 anketních lístků za zimní semestr pro uzavřené předměty (stav vyplnění ankety je již 36 %). Vylosování provedl doc. Jaroslav Roztočil, předseda Akademického senátu FEL ČVUT, ceny do ankety vložil děkan fakulty prof. Petr Páta. Výherci obdrží příspěvek na elektroniku dle vlastního výběru v ceně 7000 Kč.

Byli vylosováni tito studenti:

Jméno Studijní program a obor  
Marek Oplištil Elektronika a komunikace, 3. ročník, bakalářské studium
Michal Pozník Otevřená informatika - Počítačová grafika, 2. ročník, magisterské studium
Mustakhim Akanov Otevřená informatika, 1. ročník, bakalářské studium

Výhercům blahopřejeme!

Anketa nyní pokračuje v módu "i pro zapsané předměty", v kterém se studenti mohou vyjádřit i k předmětům, které neuzavřeli.

Anketa bude ukončena v neděli 20. února a poté předána učitelům k vyjádření.

V Praze 14. 2. 2022

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka