Mimořádný termín (2. kolo) přijímacího řízení do magisterských studijních programů pro studium v akademickém roce 2021/2022

Děkan v souladu s Podmínkami pro přijetí do magisterských programů pro akademický rok 2021/2022 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v magisterských programech:

Termíny mohou být upraveny v závislosti na aktuálních opatřeních Vlády ČR.

Termín zahájení přijímání přihlášek 18. 5. 2021
Termín ukončení přijímání přihlášek (poslední možnost přihlášku vyplnit, zaplatit a doručit případné dokumenty týkající se prominutí přijímací zkoušky) 20. 8. 2021
Termín přijímací zkoušky do magisterského studia 30. 8. - 3. 9. 2021
Termín zápisu do studia 1. ročníku MS 10. 9. 2021

Průběh přijímacího řízení je určen Směrnicí děkana (mimo terminy přijímacího řízení z odstavce VII., v tomto mimořádném termínu přijímacího řízení platí výše uvedená data).

Detailní informace k přijímací zkoušce najdete na Směrnici děkana.

V Praze 17. 5. 2021

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan

Pozn.: Do mimořádného termínu přijímacího řízení (tzv. 2. kola) je nutné podat novou přihlášku bez ohledu na to, zda již byla na FEL přihláška podána v letošním roce.