Archiv aktualit 2006

Oznámení Aktuální do Vloženo
Provoz v počítačových studovnách
V počítačových studovnách č. 115, 304 a 404 (Dejvice) bude v době zimních prázdnin probíhat údržba, studovny budou mimo provoz od 23. 12. 2006 do 1. 1. 2007.

(Ing. Michal Dočkal, SVTI)

01.01.07 20.12.06
Pod stromeček nový Předpis pro provádění studijních programů
Platný od 26. 2. 2007, hlavní novinky, text s vyznačenými změnami.

(prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., proděkan)

26.02.07 19.12.06
Volby do akademického senátu FEL ČVUT
Akademický senát dnešním dnem vyhlášuje volby do akademického senátu FEL ČVUT. Vy, kteří chcete pracovat v akademickém senátu, začněte připravovat svůj volební program.

(Volební komise pro volby do AS FEL)

11.03.07 15.12.06
Roční stipendium IBM pro doktoranda Ing. Pavola Vlčka
Zástupce IBM Ing. Jan Šedivý, CSc. slavnostně předal na grémiu děkana doktorandovi Ing. Pavolovi Vlčkovi z katedry kybernetiky šek na 12 tisíc amerických dolarů, což je "2006 IBM Assistantship". Toto roční stipendium podporuje výzkum v oblasti analýzy videosekvencí.

(prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc., katedra kybernetiky)

14.01.07 14.12.06
Přednáška Architektura .NET Framework
Přednáška, na které pootevřeme tajemství, které se skrývá za vývojem .NET aplikací a které běžný uživatel nikdy neuvidí - od kompilace po první spuštění na libovolném procesoru, proběhne 14. 12. 2006 od 18:00 v posluchárně K1. Přednáší Libor Bareš, student FEL ČVUT.

(Igor Stanek, student)

14.12.06 12.12.06
Přednáška Team Foundation Server
Přednáška o řízení a správě projektů pomocí Visual Studia Team System proběhne 18. 12. 2006 od 18:00 v posluchárně K1. Přednáší Dalibor Kačmář, Microsoft; Igor Stanek, MVP, MSP, student FEL ČVUT

(Igor Stanek, student)

18.12.06 12.12.06
Jazykové kurzy PGS v letním semestru 2006/07
Katedra jazyků zve všechny zájemce z řad doktorandů k informační schůzce, kde proběhnou i rozřazovací testy a předběžný zápis, na úterý 16. 1. 2007 v 8.30 nebo ve 14.00 do místnosti Z 735 (3. p nad katedrou jazyků Zikova 2)

(Mgr. Naďa Němcová, katedra jazyků)

16.01.07 12.12.06
Studium v angličtině

(prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., proděkan)

11.01.07 11.12.06
Výstava "Josef Sousedík - Edison z Moravy"
Fakulta elektrotechnická ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně pořádá od 8. 12. 2006 do 12. 1. 2007 výstavu "Josef Sousedík - Edison z Moravy". Výstava je umístěna ve vestibulu posluchárny č. 209 a v přilehlé chodbě.

(doc. Ing. Pavel Mindl, CSc., proděkan)

12.01.07 08.12.06
Přednáška Prof. André Grelona
Dne 11. 12. 2006 od 14.30 v místnosti Z470 se koná přednáška Prof. André Grelona na téma "Histoire des ingénieurs en France dans les 18e-20e siècles" (Historie francouzských inženýrů v 18. - 20. století). Přednáška bude simultánně tlumočena překladatelkou z CEFRESu.

(doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc., katedra ekonomiky, ...)

11.12.06 07.12.06
Nabídka plné verze softwaru Autodesk pro studenty zdarma
Autodesk, jeden z nejvýznamnějších světových producentů softwaru pro podporu počítačového navrhování v průmyslu, nabízí studentům z České a Slovenské republiky možnost získat vybrané profesní programy zdarma.

(prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., proděkan)

06.01.07 06.12.06
Stavební práce na Karlově náměstí
Vzhledem ke stavebním pracem na Karlově náměstí Vás prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu v prostorech, které navazují na stavební úseky.

(Ing. Dagmar Blechová, vedoucí TPO)

06.01.07 06.12.06
Zpřesnění harmonogramu
Ve středu 20. 12. 2006 se vyučuje podle pátečního rozvrhu (lichý pátek).
V úterý dne 2. 1. 2007 je děkanský den (den bez výuky).

(doc. RNDr. Tomáš Bílek, CSc., proděkan)

02.01.06 05.12.06
Studentští rodiče, hlaste se
Studenti, kteří pečují o nezletilé děti a doloží tuto skutečnost, mohou podat do 20. 12. na PeO písemnou žádost o účelové stipendium z humanitárních důvodů.

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

20.12.06 05.12.06
Zasedání AS FEL
V pátek 1. 12. se koná 24. řádné zasedání AS FEL od 9:00 v místnosti 80. Ke sledování tohoto zasedání osobně či prostřednictvím internetového přenosu jste srdečně zváni.

(doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D., předseda AS FEL)

01.12.06 01.12.06
Seminář Alternativní zdroje energie
Seminář se zaměřením na solární systémy, biomasu, větrné elektrárny, kogeneraci a palivové články se koná 29. 11. 2006 v Domě ABF na Václavském náměstí 31. Studenti mají vložné zdarma.

(Jiřina Vlčková, sekretariát děkana a tajemníka)

29.11.06 24.11.06
Anketa Průvodce prváka
Pomozte zlepšit Prvákův průvodce a ulehčit tak našim budoucím kolegům jejich první týdny na ČVUT! Jenom na základě Vašich podnětů můžeme průvodce zlepšit a vychytat případné mouchy, proto si udělejte čas a vyplňte tuto anketu.

(Jakub Weberschinke, lokální centrum IAESTE při ČVUT)

24.12.06 24.11.06
Generel ČVUT
Diskuze o plánu rozvoje ČVUT v letech 2007-2017 se koná 7. 12. od 16:15 v posluchárnách 209/309.

(Ing. Jitka Moldanová, VIC ČVUT)

07.12.06 22.11.06
Vítězný laureát soutěže Česká hlava 2006
V rámci projektu Česká hlava získal cenu Doctorandus - cenu Siemens za inovativní přístup studenta doktorskeho studia pro rok 2006 Mgr. Štěpán Obdržálek z katedry kybernetiky ČVUT FEL. Jemu i jeho školiteli doc. Jiřímu Matasovi patří velká gratulace a dík za vzornou reprezentaci fakulty a katedry.

(prof.Ing. Vladimír Mařík, DrSc., katedra kybernetiky)

04.12.06 20.11.06
Studovna 404
Po provedení rozsáhlé modernizace byla uvedena do zkušebního provozu počítačová studovna pro samostatnou práci studentů č. 404 (Dejvice, bl. A4). Studovna je vybavena 68 bezdiskovými pracovními stanicemi (Pentium 4 3.0 GHz, 1 GB RAM, DVDRW, IEEE 1394 a USB na panelu, TFT 17"). Uživatelé mají k dispozici aplikace pro síťové verze OS Windows XP.
V rámci modernizace byla též provedena rekonstrukce elektroinstalace a rozvaděče. Většina nákladů na modernizaci byla hrazena z mimorozpočtových zdrojů (projekt RF MŠMT).

(Ing. Michal Dočkal, SVTI)

03.12.06 19.11.06
Přednášky o NetBeans
Ve středu 22. listopadu se koná další přednáška z cyklu přednášek o NetBeans, tentokrát na téma "Úvod do Java Micro Edition". Přednáška proběhne v posluchárně 135 v Dejvicích a začátek je v 18:00.

(Ing. Zdeněk Troníček, Ph.D., katedra počítačů

22.11.06 19.11.06
Přednáška Java User Group
Ve čtvrtek 23. listopadu se koná další přednáška Czech Java User Group. Přednášet budou Bruno Bossola a Filippo Diolatevi o opensource nástrojích pro automatické testování Java aplikací a o aplikaci Java EE v praxi. Přednáška se koná v posluchárně K1 na Karlově náměstí a začátek je v 18:00.

(Ing. Zdeněk Troníček, Ph.D., katedra počítačů)

23.11.06 19.11.06
Předběžné zápisy do letního semestru 2006/2007
Od 21. listopadu do 9. prosince 2006 budou probíhat předběžné zápisy předmětů v KOSu do letního semestru 2006/2007.

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

09.12.06 15.11.06
Matematická kolokvia
Katedra matematiky FEL ČVUT pořádá matematická kolokvia.

(doc. RNDr. Josef Tkadlec, CSc., katedra matematiky)

15.12.06 14.11.06
Studentská vědecká konference POSTER 2007
11. ročník mezinárodní studentské vědecké konference POSTER 2007 se bude konat ve čtvrtek 17. května 2007.

(Dr. Ing. Libor Husník, katedra radioelektroniky)

17.05.07 14.11.06
Národní dotazníkové šetření studentů
Rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku, který je součástí Národního šetření studentů. Jeho cílem je získat data v základních oblastech ovlivňujících podmínky studia na našich vysokých školách. Výsledky výzkumu budou sloužit jak jednotlivým vysokým školám a studentským organizacím, tak Akreditační komisi a MŠMT.

(Kristýna Tučková, AS FEL)

12.12.06 12.11.06
Stanovisko klubu profesorů z 9.11.2006 k současné situaci

(prof. Ing. Pavel Sovka, CSc., katedra teorie obvodů)

23.11.06 09.11.06
Own Your Future. Join InBev
Chcete se stát členem největší pivovarnické skupiny na světě a v budoucnu zaujmout manažerskou pozici v této společnosti? Manažeři InBev a Pivovarů Staropramen Vás seznámí s Trainee Programem v úterý dne 14. 11. 2006 od 12.30 hodin v posluchárně 337.

(prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., proděkan)

14.11.06 09.11.06
Zasedání AS FEL
V pátek 10. 11. se koná 23. řádné zasedání AS FEL od 9:00 v místnosti 80. Na programu jsou mimo jiné Volební a jednací řád AS FEL a možnosti dalšího vývoje (vyhlášení voleb do AS FEL, volby děkana atd.). Ke sledování tohoto zasedání osobně či prostřednictvím internetového přenosu jste srdečně zváni.

(doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D., předseda AS FEL)

10.11.06 08.11.06
Chcete mít klidné prázdniny? Využijte zimních večerů pro bakalářskou práci
Nově zavedený letní termín nyní umožňuje složit bakalářskou státnici před prázdninami. Přesný termín odevzdání bakalářské práce a konání SZZ určí jednotlivé katedry.

(prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., proděkan)

29.11.06 08.11.06
Informační schůzka o programu Erasmus
Informační schůzka pro zájemce o účast v programu Erasmus v akademickém roce 2007/2008 se bude konat v pondělí 13. 11. od 18 hodin v budově Fakulty stavební, velké posluchárně D1122.

(prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., proděkan)

13.11.06 03.11.06
Stipendium GE Foundation
Informační schůzka se koná v úterý 7. 11. od 17:00 ve velké zasedačce Kloknerova ústavu. Termín odvzdání přihlášek je 13. prosince 2006.

(prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., proděkan)

07.11.06 02.11.06
Sportoviště pro výuku a veřejnost
Nové sportovní centrum ČVUT na Julisce nabízí k využití moderní posilovnu včetně aerobních trenažérů, boulderovou stěnu a horolezeckou stěnu vysokou 13 m s třímetrovým převisem, saunu včetně ochlazovacího bazénku, odpočívárny a hydromasážních van.

(Radoslava Pospěchová, SÚZ ČVUT)

30.11.06 02.11.06
Konkurz na zahraniční praxi
Konkurz na zahraniční praxi se koná od 18 hodin v budově FEL 8. 11. v místnosti 82 (němčina), v místnosti 309 (angličtina) a 14. 11. v místnosti 309 (angličtina).

(Radovan Holý, lokální centrum IAESTE při ČVUT)

14.11.06 02.11.06
Uzavření pedagogického oddělení
Dne 1. a 2. listopadu 2006 bude pedagogické oddělení uzavřeno kvůli promoci absolventů v Betlémské kapli.

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

02.11.06 31.10.06
3. setkání CZJUG
30. října 2006 proběhne od 18:00 3. setkání CZJUG, které bude o anotacích a o JDK 7. Přednášet bude Rob Harwood z firmy JetBrains (IDE IntelliJ IDEA) a Danny Coward, vývojář JDK 7. Přednáška se koná na Karlově náměstí v posluchárně K1.

(Ing. Zdeněk Troníček, Ph.D., katedra počítačů)

30.11.06 30.10.06
Beseda Vrcholový sport a studium na VŠ
Účastní se Marek Pakosta-volejbal, Lukáš Pollert-kanoistika, Helena Suková-tenis, Barbora Špotáková-lehká atletika, Dušan Švento-fotbal, Jiří Zídek-basketbal. Beseda se koná 15. 11. 2006 (středa) v 18,00 hod v posluchárně 309, moderuje Romana Barboříková.

(Mgr. Martin Vosyka, katedra tělesné výchovy)

15.11.06 30.10.06
Microsoft Fest 2006
O víkendu 4.-5. 11. 2006 se v prostorách Fakulty strojní v Dejvicích uskuteční 1. ročník konference Microsoft Fest. Dozvíte se jak provozovat Windows bez reinstalace dlouhou dobu, něco o vývojových nástrojích a v neposlední řadě informace o vývoji pro Windows Vista, či programovaní robotů pomocí Robotics Studia a mnohem dalšíh zajímovostí. Sobotní program doplní společenská akce s koncertem.

(Radovan Igliar, Studentská unie ČVUT)

05.11.06 30.10.06
Výzva klubu profesorů
Z důvodu nepřesné formulace druhého bodu zápisu ze setkání profesorů si dovoluji upřesnit, že klub profesorů jednomyslně vyzval děkana, aby navrhnul (ke schválení akademickým senátem FEL) jednací a volební řád senátu respektující výsledky ankety. Protože v otázce "4. Jaký má být způsob voleb do senátu AS FEL?" získala nejvíce hlasů varianta "b) Studenti volí studenty, akademičtí pracovníci volí akademické pracovníky", vyzval klub děkana, aby do jednacího a volebního řádu zpracoval tento výsledek.

(prof. Ing. Pavel Sovka, CSc., katedra teorie obvodů)

10.11.06 26.10.06
Research Universities and Doctorate Programmes in Engineering
Seminář "Research Universities and Doctorate Programmes in Engineering", který je součástí pražského setkání sdružení technických škol CAESAR, se uskuteční v pátek 27. října 2006 od 9 do 16 hodin v posluchárně 309 (pozvánka a program semináře).

(doc. Ing. Pavel Hazdra, CSc., proděkan)

27.10.06 24.10.06
Studium Cisco Networking Academy v Dejvicích
Pohovory budou probíhat v úterý 24. 10. od 19:00 v prostorách učebny na Bubenečské koleji. Pro zájemce, kterým první termín přijímacích pohovorů do CCNA1 nevyhovuje, je k dispozici 1. 11. 2006 ve 20:00 v místě akademie druhý termín. Registrace do CCNA1 je tedy prodloužena do tohoto termínu.

(Tomáš Synek, představenstvo klubu Orlík SU ČVUT)

01.11.06 23.10.06
Už jste vyplnili anketu hodnocení studia v LS 2005/06?
Čtěte komentář proděkana a zprávu hodnotící komise. Stav vyplnění ankety.

(doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

19.11.06 19.10.06
ACM International Collegiate Programming Contest (soutěž v programování)
V pátek 27. 10. 2006 ve 14:00 začíná na katedře počítačů dnes již tradiční soutěž v programování. Soutěž začíná v pátek testovacím kolem a vlastní "soutěžní" kolo pak probíhá v sobotu 28. 10. 2006 v 9:30.

(Ing. Robert Kessl, katedra počítačů)

29.10.06 17.10.06
Nositel Nobelovy ceny H. L. Störmer na ČVUT v Praze
Ve čtvrtek 19. října 2006 v 10:00 v místnosti č. 209/309 se bude konat přednáška Dr. Horsta Störmera, nositele Nobelovy ceny za fyziku.

(prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc., prorektor pro zahraniční styky)

19.10.06 16.10.06
Mezinárodní den IAESTE - Povídání o výměnném programu
Vyjeď na odbornou praxi do zahraničí a získej neocenitelné zkušenosti! Dozvíš se zážitky a zkušenosti těch, co to už zažili! Čtvrtek 19. 10. 2006, FEL Dejvice, posluchárna 256, začátek ve 13 hodin.

(Petr Jonáš, lokální centrum IAESTE při ČVUT)

19.10.06 16.10.06
Opportunities in Singapore for PhD

(Lukáš Kuzmiak, lokální centrum IAESTE při ČVUT)

17.10.06 13.10.06
Zasedání AS FEL

(Ing. Roman Berka, Ph.D., předsedající AS FEL)

13.10.06 13.10.06
Účast na Ahoj Techniko-Strahov Open Air Festival
Ve středu 11. října od 16 hodin jsou studenti, kteří se zúčastní akce Ahoj Techniko-Strahov Open Air Festival omluveni z výuky s tím, že seminární cvičení není nutno nahrazovat a studenti si látku doplní samostudiem, laboratorní a počítačová cvičení si nahradí v jiném termínu. Výuka se koná dle rozvrhu, omluvenky od studentů, kteří se jí v uvedeném čase nezúčastní nebudou vyžadovány.

(prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., děkan)

11.10.06 10.10.06
Zápis anglických předmětů
Zápis anglických předmětů je možný od pondělí 9. 10. na studijním oddělení.

(prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., proděkan)

20.10.06 06.10.06
STROM centrum na ČVUT
Před rokem otevřel STROM telecom, výrobce telekomunikační infrastruktury, informačních systémů a technologií, výzkumné a vývojové centrum na ČVUT.
Na letošním Invexu představí STROM telecom výsledky spolupráce vlastního výzkumu a vývoje s českými vysokými školami a poukáže na nutnost spolupráce mezi podnikovou sférou a českým vysokým školstvím pro udržení konkurenceschopnosti České republiky v oblasti moderních technologií.

(Ing. Martin Havlan, katedra telekomunikační techniky)

13.10.06 05.10.06
Studijní oddělení na Karlově náměstí

(doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

23.10.06 02.10.06
Harmonogram imatrikulace 1. ročníku
V den imatrikulace výuka neodpadá.

(doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

06.10.06 29.09.06
Rozdělení 1. ročníku do studijních skupin

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

15.11.06 29.09.06
Rozvrh 1. ročníku

(doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

15.10.06 29.09.06
Honeywell Innovator Scholarship
Letní praxe u firmy + finanční cena 118 000 Kč na výdaje spojené se studiem pro studenty 1. ročníku magisterského studijního programu. Uzávěrka přihlášek 15. 11. 2006.

(prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., proděkan)

15.11.06 28.09.06
Promoce v Betlémské kapli
Promoce se konají dne 1. a 2. listopadu 2006 v Betlémské kapli (Betlémské nám. 4, Praha 1). Absolventi se dostaví 1 hodinu (ostatní hosté ¼ hodiny) před oficielním začátkem promoce. Po zahájení promoce bude kaple uzavřena.
OborDatumZačátek
Silnoproudá elektrotechnika1.11.20069.00 hod.
Výpočetní technika1.11.200611.00 hod.
Výpočetní technika1.11.200613.30 hod.
Kybernetika a měření2.11.20069.00 hod.
Kybernetika a měření2.11.200611.00 hod.
Elektronika a sdělovací technika 2.11.2006 13.00 hod.
Elektronika a sdělovací technika2.11.200615.30 hod.

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

02.11.06 27.09.06
Ahoj techniko!
Ve dnech 2. 10. až 11. 10. probíhá na ČVUT akce s názvem "Ahoj techniko!". Je rozdělena do několika částí: Akce prvák, veletrh studentských organizací Žij studentský život a tradiční Nokia Strahov Open Air.

(Dana Knoppová)

11.10.06 27.09.06
Přednášky o NetBeans
Ve středu 11. října začínají pravidelné přednášky o NetBeans. Přednášet budou zaměstnanci vývojového centra firmy SUN v Praze. Přednášky se konají každou druhou středu v posluchárně 135 v Dejvicích. Začátek je v 18:00.

(Ing. Zdeněk Troníček, Ph.D., katedra počítačů)

11.10.06 27.09.06
Fyzikální čtvrtky
Volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost, začíná již 12. 10. 2006. Program přednášek

(doc. Ing. Karel Malinský, CSc., katedra fyziky)

12.10.06 27.09.06
Povolené přestupy na obor VT a do programu STM

(doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

12.10.06 26.09.06
Studentská organizace IAESTE
Studentská organizace IAESTE pořádá úterý 10. 10. a ve čtvrtek 12. 10. od 17:00 v místnosti č. 54 fakulty elektrotechnické v Dejvicích informační schůzku pro všechny, kteří mají zájem se o této organizaci dozvědět více.

(Petr Jonáš, lokální centrum IAESTE při ČVUT)

12.10.06 26.09.06
Cisco University Students Forum 2006
Lokální Cisco akademie Studentské unie ČVUT ve spolupráci s firmou Cisco Systems a za podpory Katedry telekomunikační techniky a Katedry počítačů FEL ČVUT v Praze si Vás dovolují pozvat na akci CISCO UNIVERSITY STUDENTS FORUM 2006 dne 17. 10. 2006 v 16:00 v místnosti 54 na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Dejvicích.

(Radovan Igliar, Studentská unie ČVUT)

17.10.06 25.09.06
Zlatá medaile z MSV Brno

(prof.Ing. Vladimír Mařík, DrSc., katedra kybernetiky)

22.10.06 22.09.06
Přednáška Java User Group
V úterý 26. září proběhne přednáška Czech Java User Group. Přednášet budou Jason van Zyl, autor projektu Maven, Craig McClanahan, autor frameworků Struts, JSF a Shale a Miloš Kleint z vývojového centra firmy Sun v Praze. Přednáška se koná v posluchárně K1 na Karlově náměstí. Začátek 18:00.

(Ing. Zdeněk Troníček, Ph.D., katedra počítačů)

26.09.06 22.09.06
Bezpečnostní předpisy pro práci studentů v laboratořích

(prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc., katedra elektromagnetického pole)

10.10.06 22.09.06
Setkání uživatelů systému Mathematica
Setkání uživatelů systému Mathematica proběhne v pondělí 25. 9. 2006 od 9:00 hod. v posluchárně číslo 309. Podrobnější informace, možnost nezávazné registrace a pozvánku najdete po kliknutí na nadpis.

(RNDr. Aleš Němeček, katedra matematiky)

25.09.06 19.09.06
Studium Cisco Networking Academy na Strahově
Lokální Cisco Networking Academy na Strahově organizuje v termínu 18. 9. - 29. 9. 2006 zrychlené studium kurzů CCNA#1 a CCNA#2 zaměřené pro nastupující studenti do 1. ročníku studia. Kapacity jsou již zaplněny, ovšem nezoufejte a podejte si přihlášku do kurzu CCNA a nově i FWL, které pobězí v zimním semestru 2006/2007.

(Radovan Igliar, Studentská unie ČVUT)

29.09.06 18.09.06
Uzavření pedagogického oddělení
Pedagogické oddělení bude dne 6. října 2006 uzavřeno kvůli imatrikulaci studentů 1. ročníku v Betlémské kapli.

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

06.10.06 13.09.06
The Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering
The Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering je přístupná do konce roku 2007.

(PhDr. Marta Machytková, knihovna)

31.12.06 04.09.06
Vyhláška pro budoucí absolventy

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

04.10.06 04.09.06
Návrh směrnice pro studium v angličtině
Pracovní verze návrhu je otevřena k připomínkám členů akademické obce. K tomu je zřízeno téma na diskusním fóru FEL.

(prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., proděkan)

01.10.06 01.09.06
První setkání Java User Group
Společnost Sun Microsystems, portál java.cz a ČVUT zakládají oficiální Java User Group (JUG). První setkání JUG proběhne 12. září od 18:00 v posluchárně K1 na ČVUT. Akce proběhne pod záštitou rektora Českého vysokého učení technického v Praze, prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

(Ing. Jan Koutník, katedra počítačů)

12.09.06 28.08.06
Návrh novely předpisů FEL pro bakalářské a magisterské studium
Pracovní verze návrhu je otevřena k připomínkám členů akademické obce. K tomu je zřízeno téma na diskusním foru FEL. Vaše připomínky budou zahrnuty do další verze, která bude připravena dne 4. 9. 2006. Návrh části pro doktorandy před zveřejněním ještě projednají v prvním čtení komise AS FEL.

(prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., proděkan)

04.09.06 24.08.06
Úřední hodiny v době zápisů od 28. 8. 2006
Pondělí9-1113-15
Úterý9-1113-15
Středa9-1113-15
Čtvrtek9-1113-15
Pátek9-11zavřeno
Dne 5. a 6. září 2006 PEO dopoledne uzavřeno - zápisy studentů do 1. ročníků v posluchárnách. Otevřeno bude v tyto dny pouze odpoledne od 14 do 16 hodin.

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

28.09.06 21.08.06
Nová verze webu pro studenty
Pod položkou Pro studenty je umístěna nová verze webovských stránek pro studenty. Nalezené závady prosím hlaste: technické na webmaster@fel.cvut.cz, věcné na ripka@fel.cvut.cz.

(prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., proděkan)

08.08.06 25.07.06
Zápisy do 1. ročníku bakalářských programů

(doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

25.09.06 07.08.06
Mimořádný termín přijímací zkoušky do bakalářských programů
Děkan Fakulty elektrotechnické vyhlašuje mimořádný termín přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů na den 11. 9. 2006. Zkouška se bude konat v budově ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6 od 9.15.

(prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., děkan)

11.09.06 05.07.06
Zrychlené studium kurzů CCNA#1 a CCNA#2
Strahovská lokální Cisco networking academy nabízí talentovaným studentům zrychlené studium kurzů CCNA#1 a CCNA#2 v termínu 7. 8. 2006 - 18. 8. 2006, tedy 10 pracovních dnů.

(Radovan Igliar, Studentská unie ČVUT)

07.08.06 02.08.06
Grantové soutěže - aktuální termíny

(Mgr. Marta Hájková, oddělení VVZS)

30.09.06 31.07.06
ESF (European Science Foundation)
Nabídka pro řešitele projektů, kteří mají zajištěno financování nákladů na vlastní řešení projektu, ale potřebují získat finance na mobilitu řešitelů při pracovních setkáních.

(Mgr. Marta Hájková, oddělení VVZS)

30.09.06 31.07.06
Testovací verze nového webu pro studenty
Na testovací stránce je umístěna nová verze webovských stránek pro studenty. Prosíme širokou veřejnost, aby tyto stránky s využitím rozličných prohlížečů prolézala a nalezené závady hlásila: technické na webmaster@fel.cvut.cz, věcné na ripka@fel.cvut.cz.

(prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., proděkan)

08.08.06 25.07.06
Letní škola Environmentální ekonomie a politika pro nespecialisty
Ve dnech 3. 9. - 10. 9. 2006 se koná Letní škola Environmentální ekonomie a politika pro nespecialisty v Evropském tréninkovém centru YMCA na zámku v Litomyšli. Lze uznat za předmet X16EKL (typu S pro Ekonomiku, F pro ostatni obory).

(prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., proděkan)

10.08.06 24.07.06
Přednáška Ichiro Shibasaki
Ichiro Shibasaki, Asahi Kasei Electronics: Progress of magnetic sensor technology at my laboratory including magnetic sensor applications. Přednáška se koná v úterý 1. 8. od 11 hod v místnosti 78.
I. Shibasaki je otec moderních tenkovrstvých InSb Hallových senzorů. Firma Asahi Kasei je největším světovým výrobcem Hallových senzorů.

(prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., proděkan)

01.08.06 21.07.06
Informace pro uchazeče o přijetí do bakalářských programů

(doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

20.07.06 29.06.06
Prospěchová stipendia

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

28.07.06 28.06.06
Informace ze setkání klubu profesorů konaného dne 22.4.2006
 • klub si zvolil organizátora svých příštích možných setkání (Sovka)
 • jednomyslně vyzval děkana, aby navrhnul (ke schválení akademickým senátem FEL) jednací a volební řád senátu respektující výsledky ankety, zejména v otázce oddělené volby do komor senátu FEL
 • identifikoval tři nejaktuálnější problémy FEL a nabízí síly k hledání cest pro jejich řešení

(prof. Ing. Pavel Sovka, CSc., katedra teorie obvodů)

19.07.06 28.06.06
Příští školní rok vyšší minima kreditů

(prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., proděkan)

31.10.06 19.06.06
Zápisy do rozvrhu
 • Počet kreditů potřebný pro zápis do rozvrhu ke dni je .
 • Rozvrh navazujícího magisterského progamu bude dokončen 26. 6.

(doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

30.09.06 19.06.06
Anketa hodnocení studia v LS 2005/06
Anketa hodnocení studia v LS 2005/06 je otevřena do konce října 2006.

(doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

31.10.06 19.06.06
Informace pro studenty dobíhajícího magisterského programu
Studenti dobíhajícího magisterského programu, kteří se poprvé zapsali ke studiu VŠ v období 12. až 16. června 2000 na ČVUT FEL a na základě této skutečnosti mají předepsány poplatky za studium v zimním semestru 2006/07, mohou požádat rektora ČVUT o prominutí poplatku podle čl. 11 odst. 3 písm. c) Statutu ČVUT a to z humanitárních důvodů. Žádost na oficiálním formuláři je třeba podat prostřednictvím pedagogického oddělení FEL. Žádost bude doporučena děkanem FEL ke kladnému vyřízení.

(doc. RNDr. Tomáš Bílek, proděkan)

15.07.06 15.06.06
Informace pro studenty 3. ročníku bakalářského programu

(doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

14.07.06 14.06.06
Java EE 5 a NetBeans 5.5
Petr Pišl (Sun Microsystems): přednáška o Java EE 5 a NetBeans 5.5. Součástí přednášky bude demonstrace IDE, která názorně ukáže jednoduchost vývoje java enterprise aplikací nad Java EE 5 platformou. Místo konání: posluchárna K9, Katedra počítačů, budova E, Karlovo náměstí 13, středa 14.6.2006 18:00.

(Ing. Jan Koutník, katedra počítačů)

14.06.06 14.06.06
Zápisy do rozvrhu zimního semestru

(doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

09.09.06 13.06.06
Počty dosažených bodů při přijímací zkoušce

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

26.06.06 12.06.06
Výsledky ankety o podobě volebního a jednacího řádu AS FEL
Akademický senát FEL děkuje všem respondentům, kteří se zúčastnili poradní ankety o podobě volebního a jednacího řádu AS FEL. Připomínky lze uvést na diskusním fóru FEL.

(Ing. Michal Bačovský, předseda AS FEL)

12.07.06 12.06.06
Jednání PK FEL
Dne 14. června 2006 v 15 hod. se v místnosti 80 uskuteční jednání Pedagogické komise FEL.

(prof. Ing. Jan Vrba, CSc. předseda PK FEL)

14.06.06 09.06.06
Rady pro navazující magisterský program Elektrotechnika a informatika
Dne 21. června 2006 v 16.15 hod. na pedagogickém oddělení FEL se uskuteční jednání Rady pro navazující magisterský program Elektrotechnika a informatika.

(doc. RNDr. Tomáš Bílek, proděkan)

21.06.06 09.06.06
Zasedání AS FEL tento pátek

(Ing. Roman Berka, Ph.D., předsedající AS FEL)

09.06.06 09.06.06
Beseda s prof. Blažkem
Ve středu 7.6. od 16:30 v posluchárně 135 proběhne beseda s prof. Blažkem. Prof. Vladimír Blažek pracuje na Institut für Hochfrequenztechnik, RWTH Aachen a je dlouholetým členem Vědecké rady FEL. Hlavním tématem besedy bude vztah elektrotechniky a informatiky ve výuce na univerzitě v Aachen a dalších partnerských univerzitách ligy IDEA. Po úvodním slovu prof. Blažka bude dostatek času na Vaše otázky - přednost dostanou dotazy předem zaslané moderátorovi besedy na adresu ripka@fel.cvut.cz.

(prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., (pověřený) proděkan pro studijní záležitosti)

07.06.06 05.06.06
Vážení členové akademické obce,
věnujte prosím čas anketě, která se stane jedním z podkladů pro přípravu změny Volebního a jednacího řádu AS FEL.

(prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., děkan
Ing. Michal Bačovský, předseda AS FEL)

07.06.06 30.05.06
Vývoj Java aplikací v NetBeans IDE 5.0
Roman Štrobl (Sun Microsystems): přehledová přednáška o NetBeans IDE s předvedením hlavních vlastností - projektový systém, editor, debugger, CVS klient, podpora pro J2EE a J2ME atd. Představení nových vlastností NetBeans IDE 5.5.
Místo konání: posluchárna K9, Katedra počítačů, budova E, Karlovo náměstí 13, středa 31.5.2006 18:00.

(Ing. Jan Koutník, katedra počítačů)

31.05.06 30.05.06
Jazykové kurzy PGS v zimním semestru 2006/07
Předběžný zápis pro studenty PGS, základní informace o studiu a rozřazovací testy do jazykových kurzů na zimní semestr 2006/2007 se konají v úterý 27. 6. 2006 v 8.30 nebo ve 14.00 hod., v místnosti Z 735 (nad katedrou jazyků).

(Mgr. Naděžda Němcová, katedra jazyků)

27.06.06 30.05.06
Informace pro studenty bakalářských oborů ESD, SE a KM
Studijní plány oborů ESD, SE a KM vyžadují, aby studenti, kteří mají zájem o navazující magisterský program, v bakalářském programu absolvovali tyto předměty:
 • X01M3A a X01M4A na oboru Silnoproudá elektrotechnika
 • X01M3B a X01M4B na oboru Elektronika a sdělovací technika
 • X01DMC a X01M4C na oboru Kybernetika a měření
Studenti, kteří budou přijati do navazujícího magisterského programu a tyto předměty v bakalářském programu neabsolvovali, si musí tyto předměty zapsat v 1. ročníku magisterského programu nad rámec předepsaného počtu kreditů (neplatí pro obor Výpočetní technika).
V zimním semestru 2006/07 jsou vypsány předměty X01M3A, X01M4B a X01DMC.
Studenti si tyto předměty mohou zapsat v předběžném zápisu do 23. 5. 2006. Po tomto termínu, do 26. 5. 2005, předmět zapíše referentka PEO (i na základě žádosti zaslané mailem).

(doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

26.05.06 22.05.06
Zasedání AS FEL tento pátek
Na zasedání 19. 5. 2006 od 9.00 v místnosti 80 v Dejvicích se Akademický senát FEL bude mimo jiné zabývat změnou volebního a jednacího řádu a schvalování výroční zprávy FEL za rok 2005. Všichni jste srdečně zváni!

(Ing. Roman Berka, Ph.D., předsedající AS FEL)

19.05.06 18.05.06
Výběrová řízení na obsazení míst docentů a odborných asistentů

(Jitka Kučerová, osobní oddělení)

16.06.06 18.05.06
Odstavení poštovního serveru IMAP
V pátek 19. 5. 2006 od 16:00 hod. proběhne plánované odstavení serveru IMAP, které bude trvat přibližně celý víkend. Účelem této odstávky je přechod na nový hardware.

(Martin Kežlínek, SVTI)

21.05.06 18.05.06
Výsledky ankety hodnocení výuky
Výsledky ankety hodnocení studia v zimním semestru 2005/06 jsou již k dispozici.

(doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

16.06.06 16.05.06
Zápisy předmětů prezenční formy navazujícího magisterského programu

(doc. Ing. Karel Müller, CSc. proděkan)

19.05.06 14.05.06
Více TV a sportu pro zaměstnance FEL

(PaedDr. Zdeněk Valjent, katedra tělesné výchovy)

12.06.06 12.05.06
RefWorks
Systém pro správu osobních bibliografií a zpřístupnění bibliografických dat na internetu. Zkušební přístup je otevřen do 2.6.2006.

(PhDr. Marta Machytková, knihovna)

02.06.06 11.05.06
Otevřený dopis profesorů FEL akademické obci a rektorovi ČVUT

(prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., katedra kybernetiky)

24.06.06 10.05.06
Čestný doktorát
V úterý dne 16. května 2006 bude udělen čestný doktorát ČVUT Dr. Shoichiro Toyodovi, čestnému členu představenstva Toyota Motor Corporation.

(prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., katedra kybernetiky)

16.05.06 10.05.06
Rektorský den
Rektor ČVUT vypisuje na středu 17. 5. 2006 rektorský den. Tento den je dnem bez výuky pro prezenční i kombinovanou formu studia.

(doc. RNDr. Tomáš Bílek, proděkan)

17.06.06 09.05.06
Diskuse o novém způsobu voleb do AS FEL

(prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., děkan)

25.05.06 05.05.06
The Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering
Na stránkách InterScience máme otevřen zkušební přístup do 2.6.2006.

(PhDr. Marta Machytková, knihovna)

02.06.06 05.05.06
Evropský program SpaceMaster
Staňte se i Vy kosmickým magistrem v evropském programu SpaceMaster na FEL ČVUT.

(prof. Ing. Michael Šebek, DrSc, katedra řídicí techniky)

25.05.06 04.05.06
Studium a praxe v zahraničí
Mimořádná nabídka studia na Taiwanu.

(Jitka Ešpandrová, oddělení VVZS)

18.05.06 04.05.06
Zapojte se do týmů IAESTE
Studentská organizace IAESTE pořádá ve středu 10. 5. 2006 od 17:00 v místnosti č. 438 fakulty strojní v Dejvicích informační schůzku pro všechny, kteří mají zájem se o této organizaci dozvědět více, případně se zapojit do jejích činností.

(Petr Jonáš, lokální centrum IAESTE při ČVUT)

10.05.06 04.05.06
Zprávy z katedry tělesné výchovy
 • Turistický sjezd Sázavy 17. 5. v rámci Rektorského dne - podrobnosti
 • Tenisové družstvo naší fakulty zahájilo sezonu vítězstvím nad TJ Břevnov B - podrobnosti

(Mgr. Martin Vosyka, katedra tělesné výchovy)

17.05.06 03.05.06
Zasedání AS FEL tento pátek (opět on-line!)
Na zasedání 5. 5. 2006 od 9.00 v místnosti 80 v Dejvicích se Akademický senát FEL bude zabývat zejména budoucností FEL. Na programu je také diskuse o programu STM a anketě hodnocení studia a schvalování výroční zprávy FEL za rok 2005. Všichni jste srdečně zváni!

(Radek Dobiáš, předsedající AS FEL)

05.05.06 03.05.06
Shromáždění akademické obce
Děkan FEL svolává shromáždění akademické obce na čtvrtek 4. května 2006 od 18:30 hodin do posluchárny 309. I na Vaší účasti záleží, jaká bude FEL po návrhu AS na odvolání děkana.

(prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., děkan)

04.05.06 02.05.06
DejVíce Technice
V neděli 7. a v pondělí 8. 5. na Dejvické ulici v Praze 6 proběhne prezentace všech fakult ČVUT na akci s názvem DejVíce Technice. Fakulty zde vystaví zajímavé exponáty, které si budete moci nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet. Přímo na místě získáte také všechny potřebné informace o studiu na ČVUT. Součástí akce budou i soutěže o hodnotné ceny a prezentace studentských organizací.

(Marek Jasanský, koordinátor účasti FEL)

08.05.06 02.05.06
AS FEL schválil návrh na odvolání děkana
AS FEL na svém zasedání 28.4.2006 schválil návrh na odvolání děkana FEL. Zdůvodnení, přílohy

(Michal Bačovský, předseda AS FEL)

12.05.06 28.04.06
Zasedání AS FEL tento pátek (opět on-line!)
Na zasedání 28. 4. 2006 od 9.00 v místnosti 80 v Dejvicích se Akademický senát FEL bude zabývat mimo jiné schvalováním rozpočtu FEL, rozpravou o programu STM a anketě hodnocení studia a projednáním návrhu děkana na udělení medailí ČVUT. Všichni jste srdečně zváni!

(Radek Dobiáš, předsedající AS FEL)

28.04.06 26.04.06
Sdělení pro studenty bakalářských programů v akademickém roce 2006/07
S platností od zimního semestru 2006/2007 jsou předměty X16PMA a X16EPO s rozsahem 2+1 kl.z nahrazeny jediným předmětem X16EPD Ekonomika podnikání v rozsahu 2+2 kl.z.
Studentům, kteří již absolvovali jediný z dvojice předmětů X16PMA, X16EPO bude tento předmět uznán jako nový předmět X16EPD.

(doc. RNDr. Tomáš Bílek, proděkan)

25.05.06 25.04.06
Reprezentační ples FD ČVUT
Dne 27. dubna 2005 od 20.00 hodin se v Masarykově koleji v Praze 6 uskuteční Reprezentační ples Fakulty dopravní ČVUT. Vstupenky jsou v prodeji v knihovně FD ČVUT, Konviktská 20, Praha 1 (1. patro), tel. 224 359 511, e-mail: hyksova@fd.cvut.cz.

(RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D., fakulta dopravní)

27.04.06 20.04.06
Technical education at universities in China
České centrum IEE a katedra elektrotechnologie Vás zvou na přednášku Technical education at universities in China, která se koná v úterý 25. dubna 2006 od 16 hodin v posluchárně 132. Přednáší v angličtině Dr. Zezhong Chen, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China.

(prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc., katedra elektrotechnologie)

25.04.06 19.04.06
Lékařská etika
Katedra kybernetiky nabízí mimořádný doktorandský kurs Bioetika (EP33BET), který se bude konat od 24. dubna dokonce května 2006. Bude se jednat o čtrnáctihodinový kurs odpovídající 1 kreditu. Přednášející doc. Dr. Richard D. Rapoport vyučuje klinickou psychologii na Institute for Graduate Study, Widener University, Chester, PA, USA. Doba přednášek je předběžně stanovena na úterky. První přednáška proběhne 25. dubna 2006 od 15:30 - 17:00 ve Vyčichlově knihovně (místnost č. 112) na FEL na Karlově nám. Všichni zájemci o toto téma jsou vítáni. Během první přednášky bude možno dohodnout případnou změnu termínu, pokud úterky nebudou vyhovovat.

(Ludmila Mikšovská, oddělení VVZS)

30.05.06 19.04.06
Mobilní navigátor pro nevidomé
Výzkumné a vývojové centrum na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze vyvinulo první systém navigace pro nevidomé svého druhu na světě.

(prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., děkan)

30.04.06 13.04.06
Workshop "Jak nebýt neúspěšný"
Ve středu 12. 4. 2006 se koná v Kariérním centru CIPS ve Studentském domě v 16.00 hodin workshop "Jak nebýt neúspěšný". Odborníci z firmy Profinit vysvětlí kritéria při výběru zájemců o zaměstnání, problémy a nedostatky při osobní prezentaci. Další workshop bude ve středu 3.5. také v CIPSu.

(Otakar Vlček, poradenské středisko)

12.04.06 11.04.06
Předběžné zápisy do zimního semestru 2006/2007
Od 24. dubna do 18. května 2006 budou probíhat předběžné zápisy předmětů v KOSu do zimního semestru 2006/2007.

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

18.05.06 11.04.06
Odklad odevzdání BP nebo DP

(Milena Kvasničková, pedagogické oddělení)

30.06.06 11.04.06
Je ekologická daňová reforma řešením pro ochranu životního prostředí v ČR?
Zveme všechny na seminář, pořádaný FEL ČVUT, katedrou ekonomiky, manažerství a humanitárních věd společně s FNH VŠE v Praze, katedrou ekonomiky životního prostředí. Seminář se uskuteční v pondělí 10. dubna 2006 v 10 hodin, v budově FEL ČVUT II. patro, učebna č. 640, Zikova 2, Praha 6.

(prof. Ing. Oldřich Starý, CSc., proděkan)

10.04.06 05.04.06
Cisco University Students Forum 2006
Dne 11. 4. 2005 v 16:30 proběhne v místnosti 132 na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Dejvicích první ze série přednášek.

(Radovan Igliar, Studentská unie ČVUT)

11.04.06 05.04.06
Zasedání AS FEL tento pátek (opět on-line!)
Na zasedání 7. 4. 2005 od 9.00 v místnosti 80 v Dejvicích se Akademický senát FEL bude zabývat mimo jiné schvalováním položky stipendia v rozpočtu FEL, prezentací akce DejVíce Technice, informacemi a podmínkami přijímacího řízení a informacemi o proběhlých výběrových řízeních na vedoucí katedry. Všichni jste srdečně zváni!

(Radek Dobiáš, předsedající AS FEL)

07.04.06 03.04.06
Žádost o sociální stipendium

(Milena Kvasničková, vedoucí PEO)

14.04.06 31.03.06
Ubytovací stipendia
Stav nároku na ubytovací stipendium si můžete po přihlášení ověřit na https://private.cvut.cz/.

(Milena Kvasničková, vedoucí PEO)

14.04.06 30.03.06
22. symposium o fyzice a technologii plazmatu
Ve dnech 26.-29.června 2006 již pošesté společně pořádá Katedra fyziky ČVUT FEL a Ústav fyziky plazmatu AV ČR.

(doc. RNDr. Jan Píchal, CSc., katedra fyziky)

29.04.06 29.03.06
Letní škola ARTIST2
Zveme Vás na letní školu "ARTIST2 Graduate Course on Embedded Control Systems", která se koná 3. až 7. dubna 2006 v posluchárně K112, budova E, Karlovo náměstí 13. Letní škola pod záštitou projektu ARTIST2, sit excelence 6. rámcového programu IST, je zaměřena na vestavěné systémy, řízení a systémy reálného času.

(doc. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek, katedra řídicí techniky)

07.04.06 28.03.06
Katedra kybernetiky ČVUT FEL získala prestižní Evropskou cenu IST

(prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.)

24.04.06 24.03.06
Rozdělení posluchačů 1. ročníku do oborů bakalářského studia
Zápis do oborů bakalářského studia bude probíhat ve dnech 27. března - 18. dubna 2006 prostřednictvím terminálů v počítačových učebnách, nebo prostřednictvím webového rozhraní, nebo v úředních hodinách na pedagogickém oddělení. Ve formuláři stanovíte pořadí svého zájmu o níže uvedené obory studia. Prezentaci oborů najdete na www stránkách fakulty. Kriteriem pro rozhodování při překročení kapacity jsou studijní výsledky z předmětů: Úvod do algebry, Matematika 1, Úvod do elektrotechnických materiálů, Elektrické obvody 1 a Algoritmizace.

(doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

18.04.06 24.03.06
Sdělení studentům bakalářského programu
Absolventi bakalářského programu v akademickém roce 2005/06, kteří mají v úmyslu pokračovat ve studiu v magisterském programu Elektrotechnika a informatika od akademického roku 2006/07, musí do 31. března 2006 podat přihlášku ke studiu pedagogickému oddělení ČVUT FEL. Přihlášku i s náležitostmi lze podat elektronickou formou.

(doc. RNDr. Tomáš Bílek, proděkan)

31.03.06 23.03.06
Pedagogické oddělení uzavřeno
Dne 21. a 22. 3. 2006 bude pedagogické oddělení uzavřeno kvůli promocím v Betlémské kapli.

(Milena Kvasničková, vedoucí pedagogického oddělení)

21.03.06 15.03.06
Neformální diskuze o výuce fyziky
Dne 16.3. od 17.30 proběhne v místnosti 135 neformální diskuze o výuce fyziky na FEL. Účast přislíbil mimo jiné prof. Kulhánek. Zváni jsou všichni, koho toto téma zajímá.

(Michal Bačovský)

16.03.06 14.03.06
POSTER 2006
Dne 18. května 2006 proběhne na fakultě již 10. jubilejní ročník studentské vědecké konference POSTER 2006.

(Dr. Ing. Libor Husník, katedra radioelektroniky)

18.05.06 14.03.06
Letní konverzační kurz angličtiny pro doktorandy a zaměstnance
Ve dnech 12. - 30. 6. proběhne letní konverzační kurz angličtiny pro doktorandy a zaměstnance ČVUT.

(Ing. Eva Vernerová, katedra jazyků)

12.06.06 13.03.06
Zasedání AS FEL (on-line)

(MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D., předsedající AS FEL)

10.03.06 10.03.06
.NET semináře
Na ČVUT opět pokračují .NET semináře určené pro studenty zajímající se o vývoj aplikací na této platformě.

(Petr Minařík)

10.05.06 09.03.06
Ubytovací stipendium

(Milena Kvasničková, vedoucí PEO)

21.03.06 07.03.06
Jak napsat životopis? Jak se připravit na pohovor?
Ve středu 8. 3. 2006 se koná v místnosti č. 132 v Dejvicích od 16:30 hod. přednáška od zkušených personalistů společnosti T-Mobile. Tato přednáška je dobrou přípravou na nadcházející veletrh pracovních příležitostí Veletrh iKariéra 2006.

(Ondřej Daniel, lokální centrum IAESTE ČVUT)

08.03.06 07.03.06
Veletrh iKariéra 2006
Ve středu 15. 3. 2006 od 9:00 do 16:00 hodin se koná mezinárodní veletrh pracovních příležitostí přímo na půdě ČVUT (FEL, FS, FSv). Letos se na veletrhu představí rekordních 106 společností zvučných jmen. Připraven je bohatý doprovodný program (prezentace společností, anketa o hodnotné ceny, simulátor Formule 1). Jedná se o největší událost svého druhu v ČR.

(Ondřej Daniel, lokální centrum IAESTE ČVUT)

15.03.06 07.03.06
Slavnostní otevření modernizovaných poslucháren
V pátek 3. března se bude konat slavnostní otevření modernizovaných poslucháren na FEL v Dejvicích. Slavnostního otevření se zúčastní vedení ČVUT, zástupci MŠMT a Městské části Prahy 6. Nově zrekonstruované posluchárny uvede rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., spolu s děkanem Fakulty elektrotechnické prof. Ing. Zbyňkem Škvorem, CSc.

(prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., děkan)

03.03.06 03.03.06
Anketa hodnoceni studia v ZS 2005/06
Anketa hodnoceni studia v ZS 2005/06 je otevřena do konce dubna. Úvodní slovo děkana.

(Doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

31.03.06 28.02.06
Výstava "Umělá inteligence ve stopách Golema"
Katedra kybernetiky ČVUT FEL - Centrum excelence EU - pořádá ve dnech 14.3.2006 - 10.4.2006 v Českém centru ve Vídni (Herrengasse 17, 1010 Wien) výstavu "Umělá inteligence ve stopách Golema", shrnující vědeckovýzkumné výsledky katedry a dokumentující intenzitu a rozsah spolupráce katedry s řadou partnerských akademických pracovišť v Rakousku. Kromě slavnostního zahájení dne 14. března 2006, spojeného s koncertem Telemannova kvarteta, proběhnou v rámci výstavy tématické přednáškové dny: dne 21.3.2006 na témata "Inteligentní systémy" a "Počítačové vidění", dne 4.4.2006 pak "Mobilní robotika" a "Systémy pro podporu rozhodování v průmyslové výrobě".

(prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., katedra kybernetiky)

10.04.06 27.02.06
Rozšiřování IT týmu IAESTE

(Ondřej Šturma, lokální centrum IAESTE při ČVUT)

07.03.06 27.02.06
Zasedání AS FEL (on-line)

(MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D., předsedající AS FEL)

24.02.06 24.02.06
Posluchárny 209, 309
Dvě největší posluchárny v objektu FEL-Dejvice budou po náročné (a dosud ne zcela ukončené) rekonstrukci uvedeny do pravidelného provozu od začátku letního semestru. Vyučující, kteří budou mít zájem seznámit se s technickým vybavením poslucháren, se mohou zúčastnit zaškolení ve čtvrtek 23.2. v době od 13 do 15 hodin.

(Ing. Michal Dočkal, SVTI)

23.02.06 15.02.06
Elektronická přihláška ke studiu

(Mgr. Petra Halířová, poradenské středisko)

31.03.06 14.02.06
Emerald - Electronic Management Research Library Database
Zkušební přístup k digitální knihovně recenzovaných časopisů z oblasti managementu, knihovnictví a informační vědy. Zahrnuje také tituly pro inženýrství, technologie a aplikované vědy. Zkušební přístup potrvá do 30. 3. 2006.

(PhDr. Marta Machytková, knihovna)

30.03.06 08.02.06
E-Band IoP
Ústřední knihovna ČVUT FEL předplatila 30 elektronických časopisů vydavatelství Institute of Physics. Přístup je nejen k běžnému roku, ale i k elektronickému archivu posledních 10 let.

(PhDr. Marta Machytková, knihovna)

22.02.06 07.02.06
Nové vedení fakulty
Dne 1. 2. se ujal v plném rozsahu funkce děkana prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., jmenovaný rektorem na ctyřleté funkční období (od 1. 2. 2006 do 31. 1. 2010). Výkonem funkce proděkana byli prozatím pověřeni:
 • doc. Ing. Pavel Hazdra, CSc. - pro doktorské studium a výzkum, pověřený zástupce děkana
 • doc. Ing. Karel Müller, CSc. - pro bakalářské studium
 • doc. RNDr. Tomáš Bílek, CSc. - pro magisterské studium
 • doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. - pro rozvoj
 • prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. - pro vnější vztahy
Slavnostní inaugurace rektora, děkanů a vedení fakult proběhne v Betlémské kapli v úterý 7. 3. 2006.

(Jiřina Vlčková, sekretariát děkana a tajemníka)

20.02.06 06.02.06
Výběrové řízení na místo tajemníka fakulty

(prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c., děkan)

22.02.06 27.01.06
Výběrové řízení na místa vedoucích kateder

(prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c., děkan)

22.02.06 27.01.06
Zasedání AS FEL (on-line)

(MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D., předsedající AS FEL)

27.01.06 27.01.06
Přístup do rozvrhu
Ke dni 26.1. je přístup do rozvrhu umožněn:
 • studentům 1. ročníku, kteří získali alespoň 17 kreditů
 • studentům ostatních ročníku, kteří za LS 04/05 a ZS 05/06 získali alespoň 39 kreditů
Další snížení počtu kreditů bude provedeno 27.2. cca ve 22 hod. Aktuální lhůta pro potvrzení zápisu na PEO je 9 dní.

(doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

02.02.06 26.01.06
Poděkování děkana všem studentům a zaměstnancům fakulty

(prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c., děkan)

23.01.06 31.01.06
Zápisy do rozvrhu letního semestru

(doc. Ing. Karel Müller, CSc., proděkan)

13.02.06 19.01.06
Kandidát na děkana FEL
Kandidátem na děkana FEL byl zvolen prof. Ing. Zbyněk Škvor CSc. Více informací získáte na stránkách Akademického senátu FEL. AS FEL děkuje všem, kteří se zúčastnili referenda o volbách děkana.

(Michal Bačovský, předseda AS FEL)

31.01.06 17.01.06
Zasedání AS FEL tento pátek (opět on-line!)
Na zasedání 13. 1. 200ž od 9.00 v místnosti 52 v Dejvicích se Akademický senát FEL bude zabývat mimo jiné volbou děkana. Zasedání AS FEL můžete buď sledovat on-line, nebo se jej přímo zůčastnit osobně. V druhém případě máte možnost se i aktivně zapojit do diskuse.

(MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D., předsedající AS FEL)

13.01.06 12.01.06
Výsledek vyjádření akademické obce k registrovaným kandidátům na děkana
Byl zveřejněn výsledek vyjádření akademické obce k registrovaným kandidátům na děkana.

(MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D., předsedající AS FEL)

13.01.06 12.01.06
Ubytovací stipendium
Seznam studentů, kteří podle vyhodnocení SIMS mají nárok na ubytovací stipendium - konkrétní údaje. Výplaty proběhnou 16. a 17. ledna 2006 v pokladně fakulty 1. patro budovy Technická 2, Dejvice nebo na účet.

(Milena Kvasničková, vedoucí PEO)

11.02.06 11.01.06
Setkání s kandidáty na děkana
Dne 10. 1. v místnosti 54 v Dejvicích v 16.00 proběhne setkání kandidátů na děkana s akademickou obcí FEL. Kandidáti prof. Husák a prof. Škvor krátce představí své volební programy a zodpoví položené otázky. Otázky můžete pokládat na místě, nebo do 15.00 hodin poslat elektronicky na adresu předsedy AS FEL (bacovm1@fel.cvut.cz). Vystoupení bude živě přenášeno online. Akademický senát FEL zve k početné účasti.

(Michal Bačovský, předseda AS FEL)

10.01.06 05.01.06
Diskuzní fórum FEL
Na adrese forum.feld.cvut.cz bylo spuštěno nové celofakultní diskuzní fórum FEL a aktuálním otázkám i evergreenům. Začíná být docela živé.

(Michal Bačovský, předseda AS FEL)

11.01.06 05.01.06
Referendum k volbě děkana
Na adrese https://fel.cvut.cz/vodena/ můžete hlasovat, kdo z navržených kandidátů by měl být děkanem FEL. Hlasování je anonymní a slouží jako poradní pro AS FEL.

(Michal Bačovský, předseda AS FEL)

11.01.06 05.01.06
Den otevřených dveří
Ve dnech 17. 1. 2006 a 7. 2. 2006 pořádá Fakulta elektrotechnická Den otevřených dveří. Těšíme se na Vaši návštěvu.

(Otakar Vlček, poradenské středisko)

07.02.06 03.01.06