Co a pro koho jsou Setkání s hudbou?

  • ČVUT v Praze je technickou univerzitou, která u své akademické obce vítá a podporuje širší humanitní zájmy včetně hudby. Setkání s hudbou jsou krokem tímto směrem, který iniciovali dva profesoři fakulty elektrotechnické František Vejražka a Václav Hlaváč. Cílem Setkání je poskytnout studentům a zaměstnancům ČVUT přímočarou, levnou a neformální možnost se s hudbou setkávat.
  • Setkání s hudbou jsou koncipována jako zhruba hodinové večery se špičkovými interprety typicky v univerzitní posluchárně. V jednom školním roce obvykle organizujeme čtyři setkání, dvě v zimním a dvě v letním semestru. Setkání jsou až na malé výjimky v pondělí od 18:30 v Zengerově posluchárně (KN:E-107) v areálu ČVUT na Karlově náměstí. Setkání s hudbou bývají bez přestávky.
  • Při Setkání s hudbou se předpokládá i slovní interakce mezi interprety, moderátorem setkání a publikem. Interpreti slovem vysvětlí svůj repertoár a pravděpodobně budou mít další poznámky. Program Setkání je a bude volen tak, aby byl zajímavý i pro nováčky mezi posluchači a aby pokryl širší oblast hudebních žánrů.
  • Setkání s hudbou jsou otevřena všem studentům a zaměstnancům ČVUT. Každý z nich si s sebou může přivést nejvýše jednoho hosta mimo ČVUT. Hudební večery jsou pro účastníky zdarma. Dokud nebudeme čelit přetlaku posluchačů, je vstup na Setkání bez vstupenek a bez předchozí registrace.
  • Oblečení může být neformální, pokud není řečeno pro konkrétní setkání jinak. Posluchárna bývá otevřená od 18:15. Místa doporučujeme zaujmout do 18:25. Po začátku Setkání nebudou další posluchači do sálu vpuštěni.
  • Setkání s hudbou jsou pořádána pod záštitou děkana; Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, postupně, prof. Borise Šimáka, prof. Pavla Ripky, prof. Petra Páty..
  • Setkání se svou otevřeností celé akademické obci ČVUT snaží přispět k horizontální prostupnosti mezi fakultami ČVUT. Pořádání setkání s hudbou se plně opírá o práci dobrovolníků. Můžete-li pomoci, rádi vaši pomoc přijmeme.