Často kladené otázky

Proč jste se rozhodli pořádat Setkání s hudbou?
Nápad vznikl v neformálním rozhovoru mezi Václavem Hlaváčem a Františkem Vejražkou na jaře 2010. Koncerty pořádané v Betlémské kapli rektorem nebo děkany fakult nebývají prakticky otevřeny všem zájemcům z akademické obce ČVUT. Napadlo nás uspořádat otevřenou sérii večerů především pro studenty, kde by se mohli setkat s trochu vážnější hudbou, než většina z nich poslouchává ve svých mpétrojkách. Přáli bychom si, aby organizaci Setkání s hudbou převzali studenti. Hledáme takové, kteří mají zájem. Nechť se ozvou Václavu Hlaváčovi.


Proč jste zvolili pro místo Setkání s hudbou Zengerovu posluchárnu?
Zengerova posluchárna (KN:E-107) v budově dřívějšího Elektrotechnického ústavu ze začátku 20. století (nyní FEL, budova E) je krásná, opravena, vyzařuje genius loci, má dobrou akustiku, má příjemné zázemí pro shromažďování posluchačů před Setkáním, děkan FEL ji pro Setkání poskytuje bezplatně, pracovnice Technickoprovozního oddělení děkanátu FEL Ing. Dagmar Blechová a Lenka Hájková neželí práce navíc a akci podporují. Soudíme, že nejen milé a milí studentů, studentek či zaměstnanců ČVUT budou s místem spokojeni. Pro pondělní večery se podařilo za pomoci rozvrháře FEL Mgr. J. Filandra posluchárnu neobsadit pravidelnou přednáškou. Víte o lepším místě?


Kdo platí interprety a organizaci Setkání s hudbou?
I když jsou setkání z hlediska posluchačů nekomerční, je potřebné interprety zaplatit. Za profesionální výkon se platí standardní komerční cena.  Dlouhodobější zdroj peněz pro Setkání hledáme a každé spojení na potenciálního sponzora přivítáme. Od třetího setkání platil honorář interpretům děkan FEL.


Proč nepořádáte obvyklý koncert, ale Setkání kratšího formátu s rozhovory s interprety?
V Praze se koná skoro každý večer několik standardních koncertů vážné hudby. Kdo má takové koncerty rád, už na ně chodí. Rozhodli jsme se nabídnout jiný formát i volnější volbu žánru. Proto jsme zvolili název Setkání s ... Zamýšlíme ukázat studentům krásu hudby v širším smyslu. Nebudeme se obávat vykročit i k jiným žánrům s bohatým myšlenkovým obsahem. Možná některé studenty takto k hudbě a koncertům přivedeme.

Povzbuzujeme interprety, aby s posluchači komunikovali i slovem, a tak naplnili interakci mezi jevištěm a posluchači přirozenou pro posluchárnu. Jaká tato interakce bude, závisí i na posluchačích. Setkání mají moderátora - prof. Františka Vejražku. Daří se mu otevírat rozhovor mezi interprety a hledištěm.


Proč nejsou vstupenky? Nevznikne chaos?
Nechceme Setkání hned přeorganizovat. Naším cílem je otevřít Setkání především studentům, ale také vytvořit prostor, kde se studenti mohou neformálně potkávat se svými učiteli, studenty jiných fakult ČVUT, jejich milými, atd. Dosavadní Setkání téměř naplňují posluchárnu, ale nepřeplňují. Máme i dobrý poměr mezi posluchači. Zhruba po jedné třetině jsou to studenti, zaměstnanci a bývalí zaměstnanci. Pokud bude převis zájemců, přizpůsobíme tomu organizaci. Chaosu uvnitř posluchárny zabráníme tak, že do posluchárny pustíme jen tolik posluchačů, jakou má kapacitu. Přepokládáme, že zájemci se usadí podle principu, kdo dřív přijde, ten dříve mele.


Jak se dostanu do Zengerovy posluchárny?
Zengerova poskuchárna (KN:E-107) je v budově E Fakulty elektrotechnické v areálu ČVUT na Karlově náměstí. Když vejdete do budovy E hlavním vchodem jdete přímo po dvou schodištích a dál už posluchárnu nemůžete minout.

Do areálu vstupujete z Karlova náměstí 13, neorenesanční budovy na rohu Karlova náměstí a Resslovy ulice. Návod je např. na stránkách fakulty.


Jsme skupina studentů a rádi bychom využili Zengerovu posluchárnu a klavír pro vlastní hudební vystoupení. Můžeme takové vystoupení uspořádat jako Setkání s hudbou?
Ano i ne. Setkání s hudbou jsou koncipována jako hudební večery špičkové kvality, kde vystupují hudebníci profesionální úrovně. Kvalitu garantuje prof. F. Vejražka, který program Setkání sestavuje. Když prof. F. Vejražku přesvědčíte, že vystoupení bude kvalitou odpovídat Setkání, potom ano. Pokud na úroveň setkáni neaspirujete, potom vám FEL poskytne zdarma Zengerovou posluchárnu a klavír, samozřejmě za předpokladu, že nebudete vybírat vstupné a otevřete vystoupení studentům a případně zaměstnancům FEL či ČVUT. Obraťte se na prof. V. Hlaváče a on vám poradí, jak vystoupení v Zengerově posluchárně zorganizovat. Příkladem vystoupení mimo rámec Setkání s hudbou byla krásná Hudbní dílna 20.12.2011.