38. Setkání s hudbou

Pondělí 14. 3. 2022 v 18.30, Zengerova posluchárna KN:E-107

Fakulta elektrotechnická ČVUT, Praha 2, Karlovo náměstí 13, budova E

Ivo Kahánek       

Klavír

Fotografie
z 18. Setkání 9. 3. 2015

 

Program

Antonín Dvořák (1841 – 1904)

Silhouetty, op. 8, B 98

1. cis moll, Allegro feroce , 2. Des dur,  Andantino, 3. Des dur, Allegretto, 4. fis moll, Vivace, 5. fis moll, Presto, 6. B dur, Poco sostenuto, 7. D dur, Allegro, 8. b moll, Allegretto, 9. B dur, Allegro, 10. G dur — e moll, Allegretto grazioso, 11. A dur, Allegro moderato, 12. cis moll, Allegro feroce

Poetické nálady, op. 85, B 161 (výběr)

1. Noční cestou (Allegro moderato), 2. Žertem (Allegretto leggiero), 3. Na starém hradě (Lento), 4. Jarní (Poco Allegro), 5. Selská balada (Allegro giusto), 6. Vzpomínání (Andante), 7. Furiant (Allegro feroce), 8. Rej skřítků (Allegretto), 9. Serenáda (Moderato e molto cantabile), 10. Bakchanale (Vivacissimo), 11. Na táčkách (Andante con molto), 12. U mohyly (Grave, Tempo di marcia), 13. Na Svaté Hoře (Poco lento)

Humoresky, op. 101, B 187

č. 1 es moll, Vivace

č. 2 H dur, Poco andante

č. 3 As dur, Poco andante e molto cantabile

č. 4 F dur, Poco andante

č. 5 a moll, Vivace

č. 6 h moll, Poco allegretto

č. 7 As dur, Poco lento e grazioso

č. 8 b moll, Poco andante

Skotské tance

(fotogalerie, plakát)