Program 4. Setkání s hudbou

Pondělí 21.3.2011 od 18.30 v Zengerově posluchárně KN:E-107

Varhany a J. S. Bach

Jaroslav Tůma

zahraje na varhanní pozitiv při příležitosti 326. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha

 • Johann Sebastian Bach (1685-1750):
  Preludium a fuga G dur z druhého dílu Dobře temperovaného klavíru  
 • Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621):
  Chorální variace Allein Gott in der Höh sei Ehr  
 • Bohuslav Matěj Černohorský (1684-1742):
  Fuga a moll  
 • Josef Ferdinand Norbert Seger (1716-1782):
  Fuga C dur  
 • Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):
  Andante KV616  
 • Jaroslav Tůma (1956): Improvizace na téma z obecenstva  
 • Johann Sebastian Bach:
  Koncert d moll podle Benedetta Marcella Allegro - Adagio - Allegro    

Slovem provází František Vejražka

Určeno studentům a zaměstnancům ČVUT. Zdarma. Organizační podrobnosti.