Žesťový kvintet Brass Five

  • Jan Pohořalý - trubka
  • Josef Matějka - trubka
  • Tomáš Bürger - lesní roh
  • Václav Bízek - trombon
  • Martin Pončík - tuba  

Žesťové kvinteto Brass Five vzniklo již v roce 1996 na půdě Pražské konzervatoře a od samého založení tohoto tělesa se snaží o originální a především posluchačsky atraktivní interpretaci všech hudebních žánrů. Duchovním otcem tohoto tělesa se stal profesor komorní hry Pražské konzervatoře Antonín Vaigl, který dodnes dodává kvintetu řadu skvělých původních aranžmá, díky kterým je soubor schopen interpretace snad každého druhu hudby.

Členy tohoto tělesa se stali tehdy ještě posluchači Pražské konzervatoře a HAMU, dnes již po několika změnách jsou všichni muzikanti členy Ústřední hudby Armády ČR. 

Brass Five

 

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.