Volby do AS ČVUT a AS FEL ČVUT

Výsledky voleb do AS ČVUT a AS FEL ČVUT

 


Záznam besedy s kandidáty do AS FEL a AS ČVUT – 9. 11. 2022

 

Přihlášení kandidáti/kandidátky do AS ČVUT

Akademičtí pracovníci:

Studenti:

Přihlášení kandidáti/kandidátky do AS FEL


Vážení členové akademické obce FEL,

ve dnech 22. a 23. listopadu 2022 proběhnou volby do Akademického senátu ČVUT (AS ČVUT) a do studentské části Akademického senátu FEL (AS FEL). Volby budou probíhat elektronicky na adrese http://volby.cvut.cz/.

Ve volbách do AS ČVUT se volí 5 zástupců FEL, tři akademičtí pracovníci a dva studenti. Akademičtí pracovníci jsou voleni na tříleté období a jsou voleni akademickými pracovníky. Zástupci studentů jsou voleni studenty na jednoroční a dvouleté období dle Článku 1, odst. 10 Volebního řádu AS ČVUT.

Ve volbách do AS FEL je voleno 5 studentů na dvouleté období a jsou voleni studenty.

Kandidáti mohou podávat kandidátky elektronicky do 31. října 2022 23:59 CET. Kandidátka musí splňovat náležitosti dle Článku 4, odst. 2 Volebního řádu FEL.

Kandidátka

  • má být podaná v jednostránkovém elektronickém dokumentu velikosti A5 ve formátu .pdf,
  • má obsahovat jméno, příjmení, vztah k fakultě, fotografii kandidáta a identifikaci kandidáta, například fakultní e-mailovou adresu,
  • může obsahovat také stručný program kandidáta a odkaz na podrobnější informace.

Kandidátky je nutné zaslat z fakultního e-mailu (username@fel.cvut.cz) na e-mailovou adresu volby@fel.cvut.cz ve formátu:

  • Předmět: Kandidátka do AS FEL/AS ČVUT
  • Příloha: kandidatka-asfel/ascvut-username.pdf

Kandidát v předmětu e-mailu informuje, zda kandituje do AS FEL nebo AS ČVUT. Pokud kandiduje do obou senátů, je nutné zaslat kandidátky dvě, tj. zvlášť do každého senátu.

Volby do AS ČVUT a AS FEL se řídí Volebním řádem AS ČVUT a Volebním řádem AS FEL.

S pozdravem

Volební komise ve složení: Jakub Svatoš, Petr Habala, Jindřiška Deckerová, Štěpán Potocký a Jiří Cejp

 


Elections to the Academic Senate of CTU and Academic Senate of FEE

Dear members of the FEE academic community, 

elections to the Academic Senate CTU (AS CTU) and to the Academic Senate FEE (AS FEE) will take place on November 22 and November 23, 2022. The elections will be held online at http://volby.cvut.cz/

In the AS CTU election, five representatives of the FEE are elected to the AS CTU, three members of academic staff and two students. Representatives of academic workers are elected by academic workers, and the length of the term is three years. Representatives of students are elected by students, and the length of the term is one and two years, according to Article 1, Paragraph 10 of the Electoral Code of AS CTU.

In the AS FEE election, five representatives of students are elected by students for two-year terms.

Candidates can submit theirPředmět: Kandidátka do AS FEL/AS ČVUT Příloha: kandidatka-asfel/ascvut-username.pdf candidature until October 31, 2022, 23:59 CET. The candidature is required to fulfill the requirements in accordance with Article 4, paragraph 2 of the Electoral Code of AS FEL.

The candidature

  • should be submitted online as a .pdf document of A5 size;

  • should contain name, surname, relation to the faculty, photo of the candidate, and an identification of the candidate (e.g. faculty email);

  • can contain a summary of the election program and a link to detailed information.

Candidatures must be sent from the faculty email address (username@fel.cvut.cz) to the email address volby@fel.cvut.cz in the following format:
Subject: Candidature to the AS FEE/AS CTU
Attachment: candidature-asfee/asctu-username.pdf

Select AS FEE or AS CTU according to the senate the candidate is running for. If the candidate is running for both AS CTU and AS FEE, it is necessary to send two separate candidatures.

The elections to the AS CTU and AS FEE are in accordance with the AS CTU Electoral Code and the AS FEE Electoral Code, respectively.

Best regards,

Election Commission: Jakub Svatoš, Petr Habala, Jindřiška Deckerová, Štěpán Potocký a Jiří Cejp

 

Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.