Návrh programu na zasedání 20. 1. 2023.

 1. Schválení programu 9. řádného zasedání
 2. Volba předsednictva AS FEL
 3. Schválení zápisu z 8. řádného zasedání
 4. Ustanovení komisí AS FEL
 5. Volba správců web, e-mailové konference a nástěnek
 6. Schválení studentů do Rad studijních programů (odpovědná osoba: Jan Faigl)
 7. Vyhlášení voleb děkana (odpovědná osoba: Ing. Sláma)
 8. Představení výsledky průzkumu rovných příležitostí na ČVUT FEL (odpovědná osoba: prof. Páta)
 9. Různé
10. Termín příštího zasedání 
Všechny dokumenty ke schválení a k projednání jsou uloženy v adresáři senátu na Alfresco: FEL/Samospráva/Akademický senát/Předkládáno.
Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.