Návrh programu na zasedání 21. 4. 2023.

1. Schválení programu 4. řádného zasedání
2. Schválení zápisu 3. řádného zasedání
3. Volba děkana FEL pro čtyřleté funkční období od 1. 7. 2023
4. Seznámení AS FEL se záměrem předložit návrh na akreditaci habilitačního a řízení ke jmenování profesorem v následujících oborech:
  Měřicí technika,
  Telekomunikační technika,
  Radioelektronika,
  Elektronika,
  Elektroenergetika,
  Informatika a umělá intelligence,
  Kybernetika a robotika (odpovědná osoba prof. Páta)
5. Různé
6. Termín příštího zasedání 
Všechny dokumenty ke schválení a k projednání jsou uloženy v adresáři senátu na Alfresco: FEL/Samospráva/Akademický senát/Předkládáno.
Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.