Prezentace kandidátů na děkana 18. 5. 2007

Původní obrázek
... a nakonec Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c.
Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.