Prezentace kandidátů na děkana 18. 5. 2007

Původní obrázek
... následovaný Doc. Ing. Borisem Šimákem, CSc. ...
Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.