Podpořené projekty pro propagaci a podporu studia na FEL 2023

Děkan podpořil projekty pro propagaci a podporu studia na FEL v souladu s výzvou byla kritéria pro podporu projektů:

  • získání většího počtu přihlášených kvalitních studentů na FEL
  • zajištění nástupu kvalitních studentů ke studiu
  • dosažení menšího úbytku studentů během studia

s důrazem na efektivitu náklady/impakt. U všech projektů byly stanoveny individuální projektové indikátory pro jejich posouzeni a hodnocení.

Ing. Mgr. Radovan Suk, vedoucí OVV/PR

Seznam podpořených projektů

doc. Ivan Jelínek, admistrace projektů