Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia 22. a 23. listopadu 2023

Blahopřejeme všem úspěšným absolventům bakalářského i magisterského studia. Promoce se uskuteční v Betlémské kapli (Betlémské náměstí 4, Praha 1) ve dnech 22. a 23. listopadu 2023.

Absolventy prosíme, aby se dostavili do Betlémské kaple ve společenském oděvu nejpozději jednu hodinu před začátkem své promoce. Pokud se promoce nezúčastníte, oznamte prosím s předstihem tuto skutečnost své studijní referentce.

Jistě uvítáte následující doporučení děkana, přijatá v zájmu zajištění slavnostního a důstojného rázu této významné životní události. Všechny účastníky promocí prosíme o dochvilnost.

Vstup je zdarma, rezervace míst se neprovádí.

 

Rozpis promocí