Doporučení děkana k účasti na slavnostních akcích ČVUT

Vzhledem k tomu, že se stále častěji vyskytují případy nevhodně oblečených účastníků slavnostních akcí, vydávám následující doporučení stanovující pravidla vhodného oblečení členů akademické obce.

Akademičtí pracovníci a studenti, kteří se účastní slavnostního zahájení akademického roku, imatrikulace nebo jiné slavnostní akce v průvodu, musí mít vhodný společenský oděv a obuv tmavé barvy. Tyto akce není možné absolvovat ve sportovním oblečení a obuvi.

Pokud nebude doporučení respektováno, budou účastníci ze slavnostní akce vyřazeni.

V Praze, dne 10. 11. 2008

doc. Ing. Boris Šimák, CSc., děkan