Představení kandidáta na děkana FEL ČVUT pro funkční období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2027

Jediným kandidátem na děkana FEL ČVUT v Praze pro čtyřleté období do 30. 6. 2027 je současný děkan prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.

Představení jeho projektu pro následující funkční období před členy akademické obce a zaměstnanci se bude konat 13. dubna 2023 od 16:15 v Zengerově posluchárně (KN:E-107) v budově FEL na Karlově náměstí.

Na webové stránce https://intranet.fel.cvut.cz/cz/senat/volby/2023-volby-dekan_FEL_CVUT/
jsou uloženy tři hlavní dokumenty předložené kandidátem, tj. strukturovaný životopis, děkanský projekt a zkrácená verze děkanského projektu.  Další průběh voleb bude probíhat podle harmonogramu, který schválil Akademický senát FEL ČVUT a který je rovněž uveden na výše zmíněné adrese.