Studentská anketa za zimní semestr 2022/2023 otevřena

Vstup do ankety

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace ankety. Vyplnění ankety je zcela anonymní, studenti ale mají možnost odkrýt svou anonymitu.

Význam ankety

Základním smyslem ankety je poskytnout vyučujícím a vedení fakulty zpětnou vazbu, která napomůže zlepšení kvality výuky a prostředí na fakultě. Výsledky studentské ankety se velice zodpovědně zabývají vedoucí kateder, garanti studijních programů a děkan fakulty.

Kromě toho, že se studentky a studenti vyjadřují k předmětům, které si zapsali, mají možnost se vyjádřit také k životu na fakultě a organizaci výuky v rámci dvou anketních otázek:

  • Které služby fakulty oceňujete a které naopak od fakulty postrádáte?
  • Co chcete sdělit vedení fakulty ke studiu vašeho studijního programu?

Také v tomto semestru budou z účastníků ankety vylosováni 3 výherci, kteří získají cenu v hodnotě 7000 Kč na elektroniku dle vlastního výběru. Za každý anketní lístek vyplněný do 19. února 2023 přitom získává student/studentka do slosování jeden los. Každý účastník slosování může získat jen jednu výhru (výherci z minulého běhu ankety).

Výsledky ankety za minulý letní semestr 2021/2022

11. ledna 2023

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., správce ankety

 

Termíny ankety  
11. ledna 2023 otevření ankety pro úspěšně ukončené předměty
19. února 2023 slosování ankety a přepnutí do zapsaných předmětů
26. února 2023 uzavření ankety
20. března 2023 vyvěšení ankety i s vyjádřením učitelů
14. dubna. 2023 zveřejnění vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana