Učitelé ocenění děkanem za vynikající pedagogický výkon v letním semestru 2021/2022

Děkan tradičně ocenil pedagogy za vynikající pedagogické výsledky na základě doporučení jím zřízené komise. Komise vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, z návrhů vedoucích kateder, přihlédla i k faktorům, jako je kvalita studijních materiálů a náročnost pedagoga. Při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni ve stejné kategorii.

Cena děkana byla udělena

 • v kategorii přednášející

  prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálek
  CIIRK, externí spolupracovník katedry řídicí techniky
  doc. Boris Flach, Dr. rer. nat. habil.
  Katedra kybernetiky, Strojové učení
 • v kategorii cvičící

  RNDr. Zdeněk Mihula, Ph.D.
  Katedra matematiky
 • za celoživotní přínos k výuce na FEL

  prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.
  Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
 • vyučující - student magisterského programu

  Bc. Václav Smítka
  2. ročník magisterského studia Otevřená informatika

Součástí ocenění jmenovaných pedagogů je i finanční odměna.

7. 11. 2022

prof. Petr Páta, děkan

Složení komise:
doc. RNDr. Daniel Průša, Ph.D., učitel, držitel ocenění za mimořádný pedagogický výkon
Ing. Marek Miltner, postgraduální student, člen akademického senátu FEL
doc. J. Jakovenko, proděkan
prof. J. Matas, proděkan
doc. V. Sobotíková, proděkanka