Výsledky slosování studentské ankety za letní semestr 2021/2022

Dne 5.září 2022 proběhlo slosování 3538 anketních lístků za letní semestr pro dokončené předměty (stav vyplnění ankety je již 30 %). Vylosování provedl doc. Jaroslav Roztočil, předseda Akademického senátu FEL ČVUT, ceny do ankety vložil děkan fakulty prof. Petr Páta. Výherci obdrží příspěvek na elektroniku dle vlastního výběru v ceně 7000 Kč.

Vylosováni byli:

Jméno Studijní program a obor  
Andrea Šilhábelová Lékařská elektronika a bioinformatika,
bakalářské studium, 2. ročník
Filip Vodňanský Kybernetika a robotika,
magisterské studium, 3. ročník
Ivana Chrtková Lékařská elektronika a bioinformatika, specializace Zpracování signálů,
magisterské studium, 2. ročník

Výhercům blahopřejeme!

Anketa nyní pokračuje v módu "i pro jen zapsané předměty", v kterém se studenti a studentky mohou vyjádřit i k předmětům, které nedokončili. Rovněž se mohou vyjadřovat i absolventi i po obhajobě.

Anketa bude ukončena krátce po zkouškovém období v úterý 13.září a poté předána učitelům k vyjádření.

V Praze 6. 9. 2022

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., správce ankety