Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia 9. a 10. listopadu 2022

Blahopřejeme všem úspěšným absolventům bakalářského i magisterského studia. Promoce se uskuteční v Betlémské kapli (Betlémské náměstí 4, Praha 1) ve dnech 9. a 10. listopadu 2022.

Absolventy prosíme, aby se dostavili do Betlémské kaple ve společenském oděvu nejpozději jednu hodinu před začátkem své promoce. Pokud se promoce nezúčastníte, oznamte prosím s předstihem tuto skutečnost své studijní referentce.

Jistě uvítáte následující doporučení děkana, přijatá v zájmu zajištění slavnostního a důstojného rázu této významné životní události. Všechny účastníky promocí prosíme o dochvilnost.

Bude-li počet míst pro hosty omezen na základě aktuálně platných vládních opatření, budeme vás včas informovat; vstup je zdarma, rezervace míst se neprovádí.

Všichni přítomní budou muset v průběhu promoce dodržovat všechna případná aktuálně platná protiepidemická opatření.

 

Rozpis promocí