Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia 24. března 2022

Blahopřejeme všem úspěšným absolventům bakalářského i magisterského studia. Promoce se uskuteční v Betlémské kapli dne 24. března 2022.

Jistě uvítáte následující opatření a doporučení děkana, přijatá v zájmu zajištění slavnostního a důstojného rázu této významné životní události. Všechny účastníky promocí prosíme o dochvilnost.

Absolventy prosíme, aby se dostavili do Betlémské kaple ve společenském oděvu nejpozději hodinu před začátkem své promoce. Pokud se promoce nezúčastníte, oznamte s předstihem tuto skutečnost své studijní referentce.

Bude-li počet míst pro hosty omezen na základě aktuálně platných vládních opatření, budeme vás včas informovat; vstup je zdarma, rezervace míst se neprovádí.

Všichni přítomní budou muset v průběhu promoce dodržovat všechna případná aktuálně platná protiepidemická opatření.

Rozpis promocí