Minimální počet bodů pro přijetí do bakalářských studijních programů v akademickém roce 2022/2023

Přijímací test z matematiky proběhl dne 14. června 2022. Minimální počet bodů dosažených v testu z matematiky, nezbytný pro přijetí do jednotlivých bakalářských studijních programů, je stanoven takto:

Program Minimální počet bodů
Elektrotechnika, energetika a management 10
Elektronika a komunikace 10
Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika 9
Kybernetika a robotika 13
Otevřená informatika 13
Otevřené elektronické systémy 11
Softwarové inženýrství a technologie 11
Lékařská elektronika a bioinformatika 10

Výsledky přijímacího řízení je možné si ověřit v elektronické přihlášce.

Úspěšní uchazeči hlásící se do prezenční i kombinované formy studia se zapíší do studia podle pokynů pro zápis.

V Praze dne 17. 6. 2022

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan