Jak se zapsat on-line (bez osobní účasti) do studia na FEL ČVUT

 1. Každý uchazeč splňující níže uvedené podmínky se sám zaregistruje k termínu on-line zápisu v příslušném období registrace před zvoleným termínem zápisu, a to prostřednictvím své elektronické přihlášky.

  Termíny pro uchazeče o bakalářské studium:

  Termín zápisu Období registrace k zápisu Doručení všech dokumentů poštou na studijní oddělení FEL nejpozději do:
  28. 6. 2022 10. 6. – 27. 6. 2022 27. 6. 2022
  10. 8. 2022 29. 6. – 9. 8. 2022 9. 8. 2022
  7. 9. 2022 11. 8. – 6. 9. 2022 6. 9. 2022

  Termíny pro uchazeče o magisterské studium:

  Termín zápisu Období registrace k zápisu Doručení všech dokumentů poštou na studijní oddělení FEL nejpozději do:
  30. 6. 2022 10. 6. – 29. 6. 2022 29. 6. 2022
  8. 9. 2022 1. 7. – 7. 9. 2022 7. 9. 2022
 2. K on-line zápisu se budou moci zaregistrovat pouze ti uchazeči, jimž byla přijímací zkouška prominuta či u ní uspěli a současně doručili poštou či osobně (nikoli naskenované mailem) všechny povinné dokumenty pro bakalářské studium, resp. magisterské studium.
 3. V konkrétní den zápisu budou do studia zapsáni pouze ti uchazeči, kteří před jeho termínem splnili podmínky uvedené v odstavci 2. Všichni zapsaní studenti následně obdrží potvrzující mail.