Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku bakalářských programů

Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku všech bakalářských programů proběhne v úterý 27. září 2022 v Betlémské kapli (Betlémské náměstí 4, Praha 1).

Žádáme studenty, aby se dostavili ve společenském oděvu nejpozději půl hodiny před zahájením příslušné imatrikulace.

Rozdělení studentů

8.30 hodin 10.30 hodin
Kybernetika a robotika – skupiny 31, 32 a 33
Elektrotechnika, energetika a management
Elektronika a komunikace
Lékařská elektronika a bioinformatika
Otevřené elektronické systémy
Kybernetika a robotika – skupiny 34, 35 a 36
Softwarové inženýrství a technologie
Otevřená informatika

Dne 27. 9. 2022 se výuka pro 1. ročníky neruší. Skupinám, kterým imatrikulace koliduje s rozvrhem výuky, bude nepřítomnost na výuce omluvena.

Praha 19. 9. 2022

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka